Calendar

2022

August

16Aug
30 minutes K2-research - Modifying bus departures

You can attend the seminar at K2 in Lund or in Teams.
The seminar will be held in English.

digital and at K2 in Lund
2022

September

6Sep
30 minutes K2-research – Green innovations

Welcome to a K2 research seminar where Phil Flores from Lund University will present his paper Being innovative, fun, and green? Hedonic and environmental motivations in the use of green innovations.

Tuesday September 6 at 12.30-13.00

You can attend the seminar at K2 in Lund or in Teams.
The seminar will be held in English.

digital and at K2 in Lund
2022

September

26Sep
Utbildning - Strategisk kollektivtrafikplanering

Strategisk kollektivtrafikplanering är en utbildning för dig som vill få en bred kunskapsbas inom hela kollektivtrafikområdet, antingen om du är nyanställd eller om du arbetat en längre tid men är nyfiken på andra delar av verksamheten än din egen. Under utbildningen får du lyssna till såväl forskare som personer från branschen för att få en helhetsbild av hur kollektivtrafiken organiseras, planeras och kan utvecklas.

Utbildningen pågår under två veckor, vecka 39 och vecka 42 2022.

Läs mer och anmäl dig till utbildningen.

Lund
2022

October

18 to 19Oct
The Swedish Transportation Research Conference 2022

Welcome to the 11th Annual Swedish Transportation Research Conference at Lund University October 18-19.

The conference covers all traffic modes and all transport related questions. It welcomes contributions from all disciplines and areas covering analysis, understanding, planning and evaluation of the transportation system. 

For more information, please visit the conference web page.

Lund