Calendar

2023

September

27Sep
Workshop – Vad är det för transporteffektivt samhälle vi vill uppnå?

Välkommen till workshop om begreppet ”ett transporteffektivt samhälle” som sker inom ramen för projektet Vad är det för transporteffektivt samhälle vi vill uppnå?

Under året har vi i vårt forskningsprojekt genomfört intervjuer med tjänstemän, forskare och konsulter som är del av de pågående transportplaneringsdebatterna om det eventuella behovet av att planera för ett transporteffektivt samhälle. Nu vill vi berätta om våra resultat så här långt och få ta del av dina reaktioner! Har vi lyckats tolka de huvudsakliga positionerna i de här diskussionerna på ett rättvisande sätt? Håller du med om våra beskrivningar av gemensamma antaganden och skiljelinjer? Vad har vi missat för viktiga nyanser och vad vill du tillägga?

Vi ser fram emot en dag av spännande samtal och lärande. Ambitionen är att göra plats för gemensamma reflektioner och att kunna stanna upp vid några mer djupgående frågor som kanske inte alltid annars hinns med. Säkert kommer vi inte att nå någon konsensus för det här är komplexa frågor fulla av motsättningar. Men kanske att vi kan nå ökad insikt i olika sätt att tänka kring vad för samhällen transportplaneringen kan och bör bidra till?

För att underlätta för dig som kommer resande börjar vi med fika 9:30 och kör i gång med programmet först kl 10:00. Av samma anledning ser vi till att runda av dagen inte alltför sent. 

Var? Lokalen ”Stockholm” på World Trade Center, alldeles intill Centralstationen i Stockholm

När? Incheckning med fika 9:30 och program kl 10-15.
PS. Vi har tillgång till lokalen mellan 9-17, så om du behöver någonstans att jobba före/efter workshopen är det fritt fram.

Vem? Workshopen riktar sig till tjänstemän, forskare, politiker, konsulter och andra som själva har erfarenhet av de diskussioner som uppstått kring begreppet ”ett transporteffektivt samhälle” och som är intresserade av att reflektera kring dessa. 

Anmälan! Antalet platser är begränsat så anmäl dig gärna redan nu genom att maila karin.winter@tft.lth.se I vanlig ordning vill vi förstås också ha koll på önskemål om kost!

Stockholm
2023

September

28Sep
Workshop – Planeringsverktyg för svensk BRT

Välkommen till workshop om ett nyutvecklat planeringsverktyg för svensk BRT (Bus Rapid Transit). Workshopen arrangeras inom ramen för forskningsprojektet Kunskapsunderlag för bättre samverkan vid planering och genomförande av svensk BRT som finansieras av Trafikverket.

Under hösten 2022 och våren 2023 har en upprepad enkätstudie genomförts, inspirerad av den så kallade delphi-metoden, för att utveckla det bedömningsverktyg som togs fram av Frida Odbacke 2018. Resultatet av två enkätomgångar ligger till grund för utvecklingen av verktygets syfte, struktur och kriterier. Workshopens syfte är att färdigställa verktyget med fokus på kriteriernas formuleringar, och riktar sig till alla som arbetar med planering och utveckling av högkvalitativ busstrafik som ett medel för utveckling av attraktiva och levande städer. Ett utkast till planeringsverktyg samt resultatrapporterna från de två enkätomgångarna kommer att finnas som underlag.

Workshopen kommer att ske online, viss medverkan på plats i K2:s lokaler i Lund är möjlig.

När: Torsdagen den 28 september kl 9.00-12.00

Anmäl dig här

 

 

Digitalt
2023

October

4Oct
Kunskapslunch – Vad motiverar resenärer att testa nya, gröna färdmedel?

Välkommen till K2:s Kunskapslunch där Phil Flores från Lunds universitet presenterar slutsatserna från sin aktuella avhandling om vad som motiverar resenärer att prova på nya innovationer som till exempel delade elsparkcyklar- och elcyklar. Är det på grund av miljöskäl, för att det underlättar i vardagen eller helt enkelt för att det är roligt? 

Onsdagen den 4 oktober kl. 12.15-12.55

Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams

Kunskapslunchen hålls på engelska. 

Digitalt
2023

October

13Oct
Phil Flores försvarar sin avhandling

Välkommen när K2:s doktorand Phil Flores från Lunds universitet försvarar sin avhandling Not all green innovations are created equal: Consumer innovativeness and motivations in the adoption of shared micromobility.

Datum: Fredagen den 13 oktober 2023
Tid: kl. 10.00
Plats: EC3: Karlsson, Holger Crafoords Ekonomicentrum, Tycho Brahes väg 1, Lund 

EC3: Karlsson, Holger Crafoords Ekonomicentrum, Tycho Brahes väg 1, Lund
2023

October

25Oct
Research seminar (K2 and Mistra SAMS) - How to achieve "avoid" and "shift" in the transport sector

 

Welcome to a research seminar where we will discuss new results on two approaches that tend to receive less attention when we talk about the transformation of the transport sector – “avoid” (reduce transport) and “shift” (change mode). These approaches contrast the more dominant “improve” approach (cleaner technology).
 
When? Wednesday, October 25 at 8.30
Where? Lounge area at K2 office, Bruksgatan 8 (floor 5), Lund
 
Agenda: 
08.30: Welcome, presentation and introduction to K2 and MistraSAMS
 
08.50: Research on avoid
  • Peter Arnfalk (Lund University): Digital accessibility – how can transport be affected?
  • Anna Kramers (KTH):  Opportunities and barriers for a climate neutral and socially just mobility - experiences from Stockholm

Discussion

9.45: Coffee
 
10.00: Research on shift
  • Chiara Vitrano (VTI): Justice in Regional Transport Planning through the Lens of Iris Marion Young
  • Malin Henriksson and Kelsey Oldbury (VTI): Navigating citizen participation in policy labs: public actor views on the role of citizens in the planning of a sustainable and just mobility future
Discussion
 
11.00: Thanks and goodbye
 
This seminar is arranged by K2 and Mistra SAMS. No sign-up required. For more information reach out to claus.h.sorensen@vti.se

 

K2 Lounge, Bruksgatan 8, Lund