Capacities for Resilient and Inclusive Urban Public Transport Infrastructure and Built Environment (CARIN-PT)

Capacities for Resilient and Inclusive Urban Public Transport Infrastructure and Built Environment (CARIN-PT)

Det europeiska forskningsprojektet CARIN-PT kommer undersöka sambandet mellan den byggda miljön och kollektivtrafik samt studera ojämlikheter i termer av behov, kapacitet, beslutsfattande och tillgänglighet.

Kollektivtrafik är en viktig urban infrastruktur. Försök att öka kapaciteten i kollektivtrafiken har främst skett utifrån miljöskäl och förbättrad ekonomi, men det är fortsatt oklart hur dessa försök och resultat kan analyseras ur ett perspektiv av socialt rättvisa.

Projektet syftar till att bygga, främja och accelerera kapaciteten för en resilient och inkluderande infrastruktur för kollektivtrafik i urban och byggd miljö. Genom att undersöka vilka sociala grupper och vilka delar av staden som har gynnats eller kommer att dra nytta av både traditionella och kommande former av kollektivtrafik, samt studera genom vilka mekanismer, kan projektet bygga vidare på tidigare kunskap för att stödja beslutsfattare och myndigheter för att uppmuntra en inkluderande övergång mot ökad användning av kollektivtrafiken. Verktyg för att planera en mer rättvis kollektivtrafik möjliggör för fler att resa hållbart och minskar behovet av egen bil, vilket bidrar till en energieffektivare transportsektor.

I nära samarbete med beslutsfattare och tjänsteleverantörer kommer projektet att utreda frågor som rör mikromobilitet, prisstrukturer, flexibel anropsstyrd kollektivtrafik samt Transit Oriented Development. Detta görs i fyra urbana regioner: Tallinn (Estland), Stockholm (Sverige), Oslo (Norge) och den flamländska regionen (Belgien). Målet är att åstadkomma en förändring i hur policies och tjänster för urban mobilitet utvecklas, implementeras och levereras så att urbana miljöer och kollektivtrafik blir både integrerade och inkluderande.

Mer information finns här.

Project manager: 
Parties: 
Tallinn University, Vrije Universiteit Brussel, Institute Of Transport Economics (Tøi), Lunds Universitet, Tyrens Ab, VTI + 15 Cooperation Partners
Financier: 
JPI Urban Europe, Energimyndigheten (Sverige)
Budget: 
13 925 281 kr
Period: 
2022 to 2025