En minut hit eller dit – fördjupad förståelse av tidens betydelse

En minut hit eller dit – fördjupad förståelse av tidens betydelse

Restidens betydelse är avgörande för många av de beslut som fattas kring kollektivtrafikens utformning. Restiden ses generellt som en uppoffring som behöver minimeras. Det här projektet syftar till att ifrågasätta gamla sanningar om synen på restid, hur den upplevs och i slutändan hur den används i beslutsunderlag för utformning av transportsystemet. 

Övergripande forskningsfrågor:

  • Hur ser resenärerna på restid, förändring av restid och restid i förhållande till andra kvalitéer?
  • Hur används restiden och hur skulle man vilja använda den?

Frågorna undersöks med hjälp av en enkätstudie. Projektet förväntas generera ny kunskap som kommer till nytta i planeringssammanhang för regioner och för infrastrukturplanering, där restid ofta är i fokus.

Project manager: 
Parties: 
Lunds universitet
Financier: 
K2
Budget: 
350 000 kr
Period: 
2024