Exploring Human Rights to Public Transportation: An Inquiry into the Right to Public Transportation and Urban Mobility as a Human Right

Exploring Human Rights to Public Transportation: An Inquiry into the Right to Public Transportation and Urban Mobility as a Human Right

I många städer och regioner världen över återspeglar transportsystemen djupt rotade ojämlikheter och diskriminering. Projektet syftar till att undersöka hur ett rättighetsperspektiv på kollektivtrafik kan bidra till att främja integrationen av jämlikhet och rättvisa i kollektivtrafikplanering och urban mobilitetspolicy. Projektet gör detta genom att analysera hur kollektivtrafik integreras i globalt framväxande urbana policyer, ramverk och strategier för mänskliga rättigheter. Med fokus på Human Rights Cities (HRCs) - städer som har tagit ledande roller i att integrera mänskliga rättigheter i sina policyer - syftar denna studie till att ta reda på hur mänskliga rättigheter- och rättvisefrågor relaterade till kollektivtrafik och urban mobilitet hanteras i bästa praxisfall runt om i världen. Den huvudsakliga forskningsfrågan är: Vilka lärdomar kan vi dra om förhållandet mellan mänskliga rättigheter och kollektivtrafik från dessa internationella exempel?

Project manager: 
Research areas: 
Parties: 
Malmö universitet, Dalhousie University
Financier: 
K2
Budget: 
270 833 kr
Period: 
2024