Nätverk Mikromobilitet

Nätverk Mikromobilitet

Nya mobilitetstjänster kan bidra i omställningen till ett klimatsmart samhälle, men kräver anpassningar och nya normer. Mikromobilitet är ett bra och tydligt exempel som på endast fem år fått stor spridning globalt och i Sverige. Privata operatörer bygger upp tjänster på kommersiella grunder som kunderna uppskattar. Myndigheter, kommuner och polis försöker med stöd av lagar och regelverk sätta ramarna för marknaden och styra mot samhälleliga mål samt anpassa infrastrukturen. Nya normer som accepteras av flertalet måste utvecklas av användare, operatörer, offentliga aktörer och allmänheten. Projektet bygger vidare på den insats som gjorts under första halvåret 2022. Ett nätverk med drygt 60 personer har etablerats som representerar: SKR, 20 kommuner, Nordic Mobility Association, 7 operatörer samt Vianova, Chalmers, K2, Västtrafik och 2030-sekretariatet. Projektet kommer att genomföra kvartalsvisa rundabordsdiskussioner. Hälften heldags fysiska möten och hälften digitala möten. Inspiration och kompetensutveckling genom att sprida goda exempel på bra arbetssätt och fungerande lösningar.

Läs mer på Drive Swedens hemsida. 

Project manager: 
Project manager: 
Kent Eric Lång, RISE Research Institutes of Sweden
Research areas: 
Parties: 
K2, RISE, Transportstyrelsen, Trafikverket, 5 Kommuner – Göteborg, Malmö, Helsingborg, Uppsala, Västerås, 5 kommersiella operatörer - Bolt, Dott, Lime, Tier och Voi Nordic Mobility Association, Vianova, 2030-Sekretariatet, SAFER/Chalmers Tekniska Högskola
Financier: 
Vinnova
Budget: 
943 000 kr
Period: 
2022 to 2023