Railway network design and regional labour markets in Sweden

Railway network design and regional labour markets in Sweden

Investeringar i järnvägsinfrastruktur motiveras ofta på grund av att de förbättrar människors tillgänglighet till arbete. Genom att förstora arbetsmarknaderna kan matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare förbättras. En förbättrad tillgänglighet kan även leda till befolkningsökning och attraktivitet i allmänhet.

Detta projekt analyserade områden inom en radie på 800 meter från en station med aktiv tågtrafik. Observationer samlades in över hela det svenska järnvägsnätet. Syftet var att studera sambandet mellan tillgänglighet till jobb och genomsnittliga löneinkomster. Tillgängligheten representerades av ett kumulativt mått där varje jobb inom en viss tidströskel bidrog i lika hög grad till tillgängligheten. Detta gjordes med hjälp av faktiska restider med tåg för åren 2011 till 2014. Resultaten indikerar att en ökning i antal arbetsplatser som görs tillgängliga via järnvägsnätet har en positiv men marginell påverkan på löneinkomster för de som bor inom 800 meter från en station.

Budget: 
350 000 kr
Period: 
2020

Publications linked to this project

Railway network design and regional labour markets in Sweden

Erik Johansson, Rosalia Camporeale and Carl-William Palmqvist, Research in Transportation Economics Volume 83, November 2020