Regulating smart mobility: Addressing challenges and opportunities in the digital transition of mobility (REGSMART)

Regulating smart mobility: Addressing challenges and opportunities in the digital transition of mobility (REGSMART)

Ny teknik har potential att helt störa befintliga marknadsstrukturer. Den digitala omvandlingen av mobilitet sker nu, och befintliga ramverk kanske inte är förberedda för att ta emot nya och innovativa tjänster. Dessutom väcker EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) nya frågor angående hållbara datapolicyer. Det är därför avgörande att få en mer ingående förståelse för hur regelverk och sektorstyrning bör anpassas till den snabba utvecklingen av teknik som offentliga myndigheter står inför inom transportsektorn. Offentliga myndigheter behöver proaktivt planera för smart mobilitet, för att säkerställa resultat som gynnar samhället och för att undvika negativa externa effekter av tekniska förändringar.

REGSMART tar itu med möjligheter och utmaningar i den digitala omställningen av mobilitet genom att analysera regelverk och förekommande dilemman med fokus på kollektivtrafik, nya koncept för delad mobilitet och autonoma fordon. REGSMART syftar till att göra offentliga myndigheter bättre rustade att planera för framväxande användarcentrerad teknik genom att ta itu med möjligheter och utmaningar relaterade till: 1) Hållbara datapolicyer inklusive integritet, datainsamling, ägande av data, säkerhet och etik, 2) Reglering av marknaden för smart mobilitet inklusive konkurrens, public service-skyldigheter, skatter, certifiering och licensiering, 3) Styrning av smart mobilitet inklusive nya roller och strategier för kollektivtrafikmyndigheter, resursallokering, beslutsfattande, offentlig/privata partnerskap, samordning och överensstämmelse mellan företag och förvaltning.

REGSMART riktar sig direkt mot två av huvudmålen i utlysningen Transport 2025:  (i) projektet undersöker hur befintlig reglering ska anpassas till de digitala förändringarna, och  (ii) hur man hanterar nya sociala dilemman som uppstår i samband med digitalisering inom transportsektorn. Digitala förändringar kommer att påverka hur människor lever och rör sig, vilket skapar nya utmaningar och möjligheter för beslutsfattare.  För att ta hänsyn till sociala dilemman och hur människor påverkas av dem kommer vi att använda ramverket för responsible research (RRI) formulerat av Norges forskningsråd (NRC). 

Project manager: 
Nils Fearnley
Research areas: 
Parties: 
VTI
Financier: 
The Research Council of Norway
Budget: 
332 100 kr
Period: 
2020 to 2021

Publications linked to this project

Micromobility – Regulatory Challenges and Opportunities

Nils Fearnley, 2020, Chapter in: Paulsson, A. and Sørensen, C.H. (Ed.) Shaping Smart Mobility Futures: Governance and Policy Instruments in times of Sustainability Transitions, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 169-186.