Spänningar vid utveckling och införande av digitala policyinstrument för framtidens mobilitet

Spänningar vid utveckling och införande av digitala policyinstrument för framtidens mobilitet

I takt med att fler fordon blir uppkopplade och väginfrastrukturen mer sensorrik produceras och publiceras en allt större mängd data. Projektet syftar till att undersöka de ”spänningar” som uppstår vid design och användning av standardiserade dataströmmar mellan offentliga aktörer och privata mobilitetsaktörer. Exempel på områden där spänningar kan uppstå är vilka data som är rimliga att dela, användandet av algoritmiska bedömningar, samt datainsamlingstekniker. Projektet ämnar undersöka både hur dessa spänningar spelar ut på modellnivån (OMF) och implementeringsnivån (i städer).

Project manager: 
Daniel Rudmark
Research areas: 
Parties: 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Göteborgs universitet, Umeå universitet
Financier: 
K2
Budget: 
346 080 kr
Period: 
2024