Energieffektivisering av bilburna fritidsresor

Energieffektivisering av bilburna fritidsresor

En förutsättning för att kunna driva energi- och klimatomställningen i tillräcklig takt för att nå högt ställda mål, är att det finns tillräckligt hög acceptans bland medborgare för de beteendeförändringar och åtgärder som behöver genomföras. En av de svåraste utmaningarna i detta avseende är minskad och effektivare bilanvändning, och speciellt så för de mest önskade bilresorna – fritidsresorna. Föreliggande doktorandprojekt avser att kritiskt och konstruktivt analysera hur biltransporter för fritidsärenden idag sker i Sverige, respektive skulle kunna ske i ett fossilfritt samhälle. Projektet utgår från individperspektivet avseende beteende och acceptans av styrning mot ett hållbart och energieffektivt transportsystem och bygger vidare på tidigare och pågående forskning. Projektet genomsyras av ett intersektionellt perspektiv dvs resvanor och styrmedelspåverkan analyseras utifrån skillnader mellan och för olika grupper både för nuvarande och framtida generationssammansättning.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lund universitet
Finansiär: 
Energimyndigheten
Budget: 
4 273 130 kr
Period: 
2018 till 2022

Publikationer kopplade till projektet

Adaptive Travel Behaviors to Cope with COVID-19: A Swedish Qualitative Study Focusing on Everyday Leisure Trips

Emma Strömblad, Lena Winslott Hiselius, Lena Smidfelt Rosqvist & Helena Svensson, Sustainability, 2021.

A qualitative case study examining individuals’ perceptions of mode choice and the possibility to reduce car mileage for everyday leisure trips

Emma Stömblad, Lena Winslott Hiselius, Lena Smidfelt Rosqvist & Helena Svensson, Case Studies on Transport Policy, 2022

Characteristics of Everyday Leisure Trips by Car in Sweden – Implications for Sustainability Measures

Emma Strömblad, Lena Winslott Hiselius, Lena Smidfelt Rosqvist and Helena Svensson, Promet - Traffic & Transportation, March 2022