Energieffektivisering av bilburna fritidsresor

Energieffektivisering av bilburna fritidsresor

En förutsättning för att kunna driva energi- och klimatomställningen i tillräcklig takt för att nå högt ställda mål, är att det finns tillräckligt hög acceptans bland medborgare för de beteendeförändringar och åtgärder som behöver genomföras. En av de svåraste utmaningarna i detta avseende är minskad och effektivare bilanvändning, och speciellt så för de mest önskade bilresorna – fritidsresorna. Föreliggande doktorandprojekt avser att kritiskt och konstruktivt analysera hur biltransporter för fritidsärenden idag sker i Sverige, respektive skulle kunna ske i ett fossilfritt samhälle. Projektet utgår från individperspektivet avseende beteende och acceptans av styrning mot ett hållbart och energieffektivt transportsystem och bygger vidare på tidigare och pågående forskning. Projektet genomsyras av ett intersektionellt perspektiv dvs resvanor och styrmedelspåverkan analyseras utifrån skillnader mellan och för olika grupper både för nuvarande och framtida generationssammansättning.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lund universitet
Finansiär: 
Energimyndigheten
Budget: 
4 273 130 kr
Period: 
2018 till 2022