Energieffektivisering av smart mobilitet kräver styrmedel för delad mobilitet

Energieffektivisering av smart mobilitet kräver styrmedel för delad mobilitet

Automatisering, sakernas internet och delningsekonomin kommer att påverka hur vi reser de kommande decennierna. ”Smart mobilitet” är en samlingsterm för dessa förändringar. Smart mobilitet kan leda till energieffektiviseringsvinster, men det kan också leda till ökad efterfrågan på individuell biltransport och effektiviseringsförluster. Forskning visar att en central förutsättning för effektivitetsvinster i denna kontext är andelen delade mobilitetstjänster. Med delad mobilitet avses fordon med flera användare, inklusive kollektivtrafik. Framväxten av digital teknologi har gjort det möjligt att dela fordon i en större skala. Idag saknas dock kunskap om vilka styrmedel offentliga aktörer kan tillämpa för att styra mot en högre andel delad mobilitet. Syftet med detta projekt är att utveckla sådana styrmedel. Genom dokumentanalyser, komparativa fallstudier och workshops ska forskarna utveckla nya styrmedel som kan främja delade mobilitetstjänster i en framtid präglad av smart mobilitet.

Projektledare: 
Parter: 
VTI och Lunds universitet
Finansiär: 
Energimyndigheten
Budget: 
3 455 655 kr
Period: 
2017 till 2019

Publikationer kopplade till projektet

Smart Mobility and Policy Instruments: Broadened Definitions and Critical Understandings

Alexander Paulsson and Claus Hedegaard Sørensen, chapter in anthology Shaping smart mobility futures: governance and policy instruments in times of sustainability transitions, Emerald Publishing Limited, August 2020

Delad smart mobilitet?

Kelsey Oldbury och Dalia Mukhtar-Landgren, K2 Working paper 2020:4, april 2020

Nya former av delad mobilitet och kollektivtrafik

Paulsson, K2 Outreach 2018:2. Lund 2018.