Eplusbus - omställning till elbussar i svensk kollektivtrafik

Eplusbus - omställning till elbussar i svensk kollektivtrafik

Busstrafiken genomgår just nu en snabb förändring där elbussar introduceras i hög takt då trafikavtalen förnyas och i vissa fall redan genom befintliga avtal. Elektrifieringen understöds genom statliga stödformer (Stadsmiljöavtal, Klimatklivet - i begränsad utsträckning, Energimyndigheten - elbusspremie).

Förutom tekniska utmaningar innebär elektrifieringen utmaningar och/eller möjligheter för: Elförsörjning/effekt; Organisering av busstrafiken/omlopp/depåer mm; Behov att pröva översyn av avtalskonstruktioner och upphandlingsformer; Ett samspel med digitalisering/automatisering samt Samhällsplaneringsaspekter som hur busstrafiken kan ”vävas in” i en attraktiv stadsmiljö och hur depåer lokaliseras, utformas och organiseras.

Den snabba förändringstakten gör att det är angeläget att studera omställningen och att lösa problem som kan uppstå för att uppnå en så effektiv och hållbar busstrafik som möjligt. Projektet eplusbus är i huvudsak avgränsat till fallstudier av stadstrafik i Sverige, där man dels inför elbussar linjevis (större städer), dels inför elbussar i hela fordonsflottan på en gång (mindre städer).

En delstudie i projektet blickar ut mot andra städer i Norden och Europa där andra forskningsprojekt pågår, för att göra jämförelser och utbyta erfarenheter. Centrala forskningsteman i eplusbus är:

• Affärsmodeller – ägarskap, ansvar, planering, optimering;

• Upphandling – omfattning, funktionskrav, frihetsgrader;

• Teknik och infrastruktur - depåer och elförsörjning;

• Framtid - elbussar och smart mobilitet inklusive digitalisering

Parter: 
Lund universitet
Finansiär: 
Trafikverket, STEM, Sveriges Bussföretag
Budget: 
4 150 000 kr
Period: 
2020 till 2022

Publikationer kopplade till projektet

Omställning till elbussar – lärdomar, erfarenheter och rekommendationer

Vendela Åslund, Fredrik Pettersson-Löfstedt och Hans Danielson, K2 Outreach 2023:4

Rationales for transitioning to electric buses in Swedish public transport

Vendela Åslund & Fredrik Pettersson-Löfstedt, Research in Transportation Economics, September 2023

Energikostnad för depåladdade respektive tilläggsladdade elbussar

Fredrik Pettersson-Löfstedt, Hans Danielson & Vendela Åslund. K2 Working paper 2022:4

Omställning till elbussar i svenska städer - Lärdomar om affärsmodeller, ägarskap och upphandling

Vendela Åslund, Fredrik Pettersson-Löfstedt och Hans Danielson, K2 Working paper 2022:3

Elbussen är här! Lärdomar och kunskapsluckor i forskning om elbussar

Vendela Åslund, Fredrik Pettersson-Löfstedt och Hans Danielson, K2 Outrech 2021:2