Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen

Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen

Hur kan transportsystemet i Greater Copenhagen utvecklas till att bli mer likriktat och hållbart för att främja hållbarhet och mobilitet från och inom det Transeuropeiska transportnätet (TEN-T)? Det är inriktningen för projektet. Med ett sammanhängande transportsystem ges förutsättning för ökad tillgänglighet i hela Greater Copenhagen.

Projektledare: 
Bengt Nilsson, Region Skåne
Parter: 
Kristianstads kommun, Malmö stad, Helsingborgs stad, K2, Lunds Universitet, Region Hovedstaden (koordinerende partner), Region Sjælland, Københavns Kommune, Helsingør Kommune, Aalborg Universitet
Finansiär: 
EU Interreg, Kristianstads kommun, Malmö stad, Helsingborgs stad, K2, Lunds Universitet, Region Hovedstaden (koordinerende partner), Region Sjælland, Københavns Kommune, Helsingør Kommune, Aalborg Universitet
Budget: 
30 729 970 kr
Period: 
2018 till 2020

Publikationer kopplade till projektet

Improving Coherence in a Cross-Border Public Transport System: Lessons from the Greater Copenhagen Region

Jean Ryan and Anders Wretstrand, Sustainability, August 2020