Eva-Lena Eriksson
Doktorand
eva-lena.eriksson@liu.se

Presentation

Eva-Lena Eriksson är doktorand vid Linköpings universitet och K2. I sitt forskningsprojekt kollar hon närmare på hur det går att kapa topparna i kollektivtrafiken genom styrmedel på olika nivåer. Syftet med detta projekt är att undersöka förutsättningar för att förändra kollektivtrafikens resandeflöden och därmed trafikflöden generellt och i synnerhet under rusningstrafik. Forskningen fokuserar på möjliga sätt att kapa peaken dels genom att undersöka hur individers beteende kan förändras genom nudging och om medvetandegraden gällande peaken ökar, dels genom att studera hur beslut på en strategisk nivå kan möjliggöra förändringar som kan leda till ett jämnare trafikflöde samt ökad kapacitet.