Eva-Lena Eriksson
Eva-Lena Eriksson
Doktorand
eva-lena.eriksson@liu.se

Presentation

Eva-Lena är doktorand inom produktionsekonomi vid Linköpings universitet och K2. I sitt forskningsprojekt undersöker hon möjligheten att sprida ut resandet i rusningstrafik i kollektivtrafiken genom styrmedel på olika nivåer. Syftet med projekt är att undersöka förutsättningar för att förändra kollektivtrafikens resandeflöden och därmed minska kostnaderna då färre fordon behövs under trafikdygnet. Forskningen fokuserar på möjliga sätt att kapa resandetopparna dels genom att undersöka hur individers beteende kan förändras genom nudging och om medvetandegraden gällande peaken ökar, dels genom att studera hur beslut på en strategisk nivå kan möjliggöra förändringar som kan leda till ett jämnare trafikflöde samt ökad kapacitet. Pågående studier fokuserar på skolstartstider - hur dessa skulle kunna spridas ut och vilka effekter det kan leda till.