Eva Månsson Lexell
Eva Månsson Lexell
Forskare
eva.mansson_lexell@med.lu.se
Telefon: 
+46 72 738 22 44

Presentation

Eva är docent i arbetsterapi och är verksam som lektor vid Institutionen för hälsovetenskap, Lunds universitet där hon också leder forskargruppen “Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv”. Hon är även affilierad till CASE, ett forskningscentrum vid Lunds universitet. Evas forskning är främst fokuserad på hur arbetsterapi och rehabilitering kan bidra till att människor med kroniska tillstånd kan hantera sina funktionsnedsättningar och kunna vara delaktiga i aktiviteter de finner meningsfulla. Hon har också ett intresse av forskning som handlar om utomhusmobilitet och kollektivtrafikanvändning hos personer med olika funktionsnedsättningar. Eva har även en klinisk tjänst som arbetsterapeut vid rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus.