Färdplan Färingsö - Mot morgondagens kollektivtrafik för landsbygden

Färdplan Färingsö - Mot morgondagens kollektivtrafik för landsbygden

Projektets målsättning är att accelerera omställningen till morgondagens hållbara kollektivtrafik i landsbygd. Detta gör projektet genom att utifrån en scenariobeskrivning av morgondagens uppkopplade, autonoma och digitaliserade hållbara kollektivtrafik identifiera och utifrån samhällsnytta, ekonomi och miljöeffekter utvärdera ett antal tillräckligt mogna teknologier och tjänster, däribland anropsstyrd kollektivtrafik, som är en del av morgondagens vision, men som redan idag skulle kunna implementeras och användas i en systemlösning baserad på tidigare studier och piloter. I ett efterföljande pilotsteg är ambitionen att implementera, testa och utvärdera dessa, i verklig miljö med resenärer. Region Stockholm, med operatören Arriva, har tillgängliggjort Färingsö inom Ekerö kommun som en lämplig plats för dessa pilot-implementeringar och utvärderingar.

Projektledare: 
Magnus Fransson, Sustainable Innovation (Jan Persson för K2/MAU)
Parter: 
Drive Sweden, Sustainable Innovation, Region Stockholm, Malmö universitet, K2
Finansiär: 
Drive Sweden, Region Stockholm
Budget: 
3 385 000 kr
Period: 
2022 till 2023

Publikationer kopplade till projektet

Införande av efterfrågestyrd kollektivtrafik på Färingsö

Jan A. Persson, Fabian Lorig och Åse Jevinger, K2 Working Paper 2024:2