Flex4Flex

Flex4Flex

Den här förstudien utgår från de behov och krav som människors nya resmönster innebär för kollektivtrafiken. Några av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) erbjuder idag så kallade flexbiljetter (exempelvis tio resor under 30 dagar), medan andra står på tur. Förstudien undersöker om den här biljettypen dels kan möta de behov och krav som ändrade resmönster innebär, men även hur nya biljettsystem kan utformas för att även stimulera människor till att göra val för ett mer hållbart och hälsosamt resande i ett vidare perspektiv.

Mikael Söderman och Niklas Strand från RISE och Jean Ryan från Lunds universitet presenterade resultat projektet på K2:s Kunskapslunch onsdagen den 4 maj 2022. Här hittar du deras presentation från Kunskapslunchen.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lund universitet, RISE
Finansiär: 
Vinnova
Budget: 
498 948 kr
Period: 
2021 till 2022