Forskning

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige.

Vi forskar om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara städer och regioner. Forskningen bedrivs i nära samverkan med kollektivtrafikens aktörer och har en flervetenskaplig prägel. Forskningen utgår från fem områden som är centrala för kollektivtrafikens utveckling.

K2:s forskningsinriktning