Framing Mobility in the Just City - the case of bike sharing programs

Framing Mobility in the Just City - the case of bike sharing programs

Syftet är att identifiera och förstå de sociala effekterna av ojämlik mobilitet i städer. Hur transportinvesteringar kan bidra till möjligheter till rättvis mobilitet ska studeras, och inom projektet utvecklas ett Just Mobility-ramverk för att utvärdera kollektivtrafikinvesteringar. Särskilt fokus riktas då mot hyrcykelsystem, som ökat i popularitet på senare år. Dessa programs effektivitet ska undersökas, liksom hur de integreras med kollektivtrafiksystem sett till spatial justice. Målet är att utfärda rekommendationer och riktlinjer för den framtida utvecklingen av hyrcykelsystem.

Parter: 
Malmö högskola
Finansiär: 
K2
Period: 
2014 till 2018

Publikationer kopplade till projektet

Decomposing cycling potentials employing the motility framework

Zahra Hamidi, Journal of Transport Geography, February 2021