Framtidens integrerade och adaptiva kollektivtrafik

Framtidens integrerade och adaptiva kollektivtrafik

Den framtida kollektivtrafiken (KT) kommer troligen i allt högre utsträckning att automatiskt anpassa sig efter aktuellt rådande omständigheter och behov. Framförallt kan det finnas fördelar med sådana anpassningsbara tjänster i vissa typer av geografiska områden och vid vissa tider på dygnet, exv. då den ordinarie kollektivtrafiken inte är i drift. Förflyttningen mot mer anpassningsbara och efterfrågestyrda tjänster underlättas av den snabba utvecklingen och spridningen av modern informationsteknologi, såsom artificiell intelligens, sakernas internet och smartphones. Dessutom ökar de tekniska framstegen inom självkörande fordon, vilka är bättre rustade att uppfylla de krav som ställs i efterfrågestyrd trafik. Det här projektet fokuserar på hur, när och för vem efterfrågestyrd KT kan vara användbar, samt vilka krav och möjligheter som finns med sådan trafik. Framförallt strävar projektet efter att besvara frågorna:

  • Hur och när kan efterfrågestyrd KT användas för resenärer med specifika behov eller i särskilda situationer (exv. under störningar i kollektivtrafiken eller vid större evenemang)?
  • Hur kan efterfrågestyrd KT integreras med särskild KT (exv. skolskjutsar eller färdtjänst) och tidtabellsstyrd KT?
  • Kan ett interaktivt resestöd både förbättra kvaliteten på resetjänster och minska resursutnyttjandet (exv. genom att interaktivt planera om resenärernas påstigningstid och plats)?

Projektet innefattar simuleringar av kollektivtrafiksystemet, litteraturstudier, intervjuer och aktiv dialog med industrin och kollektivtrafikaktörer för både insamling och spridning av kunskap.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Malmö universitet, Lunds universitet
Finansiär: 
K2, Malmö universitet, Lunds universitet
Budget: 
5 099 922 kr
Period: 
2020 till 2022

Publikationer kopplade till projektet

Information flows in Demand Responsive Public Transport: Interactivity, information, and flexibility in a modern ridesharing service

Oscar Askfelt and Karl Hamnebo, Malmö University, Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), spring 2021.

An Individual-based Simulation Approach to Demand Responsive Transport

Sergei Dytckov, Fabian Lorig, Johan Holmgren, Paul Davidsson, and Jan A Persson. Conference paper. 4th International Conference on Intelligent Transport Systems, Virtual Event, December, 2020

Potential Benefits of Demand Responsive Transport in Rural Areas: A Simulation Study in Lolland, Denmark

Sergei Dytckov, Jan A. Persson, Fabian Lorig & Paul Davidsson. Sustainability. March 2022.

Modelling Commuting Activities for the Simulation of Demand Responsive Transport in Rural Areas

Sergei Dytckov, Fabian Lorig, Paul Davidsson, Johan Holmgren and Jan A Persson, International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems, November 2020