Framtidens integrerade och adaptiva kollektivtrafik

Framtidens integrerade och adaptiva kollektivtrafik

Den framtida kollektivtrafiken (KT) kommer troligen i allt högre utsträckning att automatiskt anpassa sig efter aktuellt rådande omständigheter och behov. Framförallt kan det finnas fördelar med sådana anpassningsbara tjänster i vissa typer av geografiska områden och vid vissa tider på dygnet, exv. då den ordinarie kollektivtrafiken inte är i drift. Förflyttningen mot mer anpassningsbara och efterfrågestyrda tjänster underlättas av den snabba utvecklingen och spridningen av modern informationsteknologi, såsom artificiell intelligens, sakernas internet och smartphones. Dessutom ökar de tekniska framstegen inom självkörande fordon, vilka är bättre rustade att uppfylla de krav som ställs i efterfrågestyrd trafik. Det här projektet fokuserar på hur, när och för vem efterfrågestyrd KT kan vara användbar, samt vilka krav och möjligheter som finns med sådan trafik. Framförallt strävar projektet efter att besvara frågorna:

  • Hur och när kan efterfrågestyrd KT användas för resenärer med specifika behov eller i särskilda situationer (exv. under störningar i kollektivtrafiken eller vid större evenemang)?
  • Hur kan efterfrågestyrd KT integreras med särskild KT (exv. skolskjutsar eller färdtjänst) och tidtabellsstyrd KT?
  • Kan ett interaktivt resestöd både förbättra kvaliteten på resetjänster och minska resursutnyttjandet (exv. genom att interaktivt planera om resenärernas påstigningstid och plats)?

Projektet innefattar simuleringar av kollektivtrafiksystemet, litteraturstudier, intervjuer och aktiv dialog med industrin och kollektivtrafikaktörer för både insamling och spridning av kunskap.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Malmö universitet, Lunds universitet
Finansiär: 
K2, Malmö universitet, Lunds universitet
Budget: 
5 099 922 kr
Period: 
2020 till 2022