Fredrik Pettersson-Löfstedt. Foto: Kennet Ruona.
Fredrik Pettersson Löfstedt
Forskningsledare och Projektledare
fredrik.pettersson@tft.lth.se

Presentation

Fredrik är docent och universitetslektor vid Trafik och väg, Lunds universitet, samt forskningsledare vid K2. Fredrik är intresserad av dynamiken mellan olika beslutsnivåer och olika organisationer och aktörer i omställningen till ett mer hållbart transportsystem. Många av de K2-projekt som Fredrik har varit involverad i har fokuserat på samverkan mellan intressenter i olika processer, såsom planering av ny infrastruktur och nya system (till exempel efterfrågestyrd kollektivtrafik, BRT-system, elbussar) samt integrering av kollektivtrafik med urban- och regional markanvändningsplanering. Ett centralt fokus de kommande åren kommer att vara hur man ökar förståelsen för hur man hanterar konflikter mellan olika intressen och mellan olika intressenter när man arbetar med att implementera närhetsbaserade planeringskoncept, såsom 15-minutersstaden.