Geografisk tillgänglighet för cykling i städer: Modellutveckling och fallstudier

Kerstin Robertson, Johanna Andersson och Finn Hedefalk. K2 Research 2018:1. Lund 2018.

Denna studie har fokuserat på betydelsen av den fysiska utformningen av städer samt stads- och trafikmiljön för cykling i städer. Syftet med studien har varit att undersöka hur och i vilken omfattning geografisk tillgänglighet och andra fysiska faktorer kan ingå i en modell för beräkning av geografisk tillgänglighet för cykling i städer. Modellutveckling har skett genom en fallstudie, det vill säga genom att utveckla en GIS-modell som beskriver geografisk tillgänglighet för cykling, samt genom att tillämpa modellen i sju städer.

Rapportkategori: 
K2-rapporter
Forskningsinriktning: