Photo of Gustav Lopez Svensson
Gustav Lopez Svensson
Doktorand
gustav.lopez_svensson@tft.lth.se

Presentation

I mitt doktorandprojekt studerar jag olika sociala gruppers tillgång till transportsystemet. Särskilt fokus ligger på hur en rättvis tillgänglighet för alla kan främjas, och vilka hinder och utmaningar som finns i arbetet med detta. Jag hoppas kunna bidra med kunskap om förutsättningarna för olika sociala grupper, och hur behoven hos dessa grupper kan tillgodoses.

Min doktorandanställning är vid institutionen för Trafik och Väg vid LTH på Lunds universitet. Jag är särskilt intresserad av frågor som rör mobilitet och social hållbarhet.