Hållbar kollektivtrafik – effekter av bättre samordning och ökad flexibilitet

Hållbar kollektivtrafik – effekter av bättre samordning och ökad flexibilitet

Syftet med projektet är att utvärdera kostnads- och miljöeffekter av de kostnadsdrivare som i högsta grad anses bidra till ökande kostnader i kollektivtrafiken. Resultaten skapar underlag för beslutsfattare inom branschen att verka för en innovativ och effektiv process för upphandling av kollektivtrafik med fokus på både kostnadseffektivitet och miljö.
 

Projektledare: 
Helene Lidestam, K2 och VTI
Parter: 
Linköpings universitet, VTI, Karlstads universitet, Nobina AB, Östgötatrafiken och Sveriges Bussföretag.
Finansiär: 
Vinnova
Budget: 
5 609 708 kr
Period: 
2017 till 2022

Publikationer kopplade till projektet

Flexibility in contract design - is that possible?

Carolina Camén, Malin Aldenius, Panagiota Tsaxiri, Helene Lidestam, Research in Transportation Economics, November 2020