Hållbart Vardagsresande Genom Dynamisk Kollektivtrafik

Hållbart Vardagsresande Genom Dynamisk Kollektivtrafik

Projektet planerar att utveckla och testa en kommersiell systemlösning för dynamiska linjesektorer som komplement till befintlig kollektivtrafik. Lösningen ska möjliggöra matchning av resenärernas aktuella transportbehov insamlat via smartphones och fordons aktuella position i realtid. Projektets mål är att ta fram en lösning som möjliggör att man med kollektivtrafik i högre grad kan åka dit man vill, när man vill.  Alltså en dynamisk och individanpassad kollektivtrafik. 

Projektledare: 
Sten Minör, Lunds universitet
Parter: 
Lunds universitet/MAPCI, Bergkvara buss, Nobina, Combain Mobile, IBM, Lunds kommun, Vellinge kommun, Region Skåne, Softhouse och Trivector Traffic
Finansiär: 
Vinnova
Budget: 
498 000 kr
Period: 
2015 till 2016