Helena Svensson
Helena Svensson
Utbildningsansvarig, stf föreståndare
helena.svensson@tft.lth.se

Presentation

Helena är utbildningskoordinator och har ansvar för att hålla samman allt som har med utbildning att göra, såväl uppdragsutbildning som grundutbildning och forskarutbildning. Helena disputerade vid Lunds tekniska högskola 2003 inom kollektivtrafikområdet och har därefter arbetat både som konsult inom trafikplanering och som forskare och lärare på Lunds tekniska högskola.