Henrik Andersson
Henrik Andersson
Projektledare
henrik.andersson@vti.se

Presentation

Henrik Andersson är professor i nationalekonomi vid VTI och (motsvarande) docent vid Toulouse School of Economics, Toulouse, Frankrike. Huvudsakliga forskningsintressen rör metodologiska och empiriska frågor om värdering av icke-marknadsvaror med användning av individers faktiska val på marknader eller svar från enkäter, prissättning och beteendeaspekter relaterade till externa effekter och utvärderingar av offentlig beslut och investeringar (t.ex. kostnads-nyttoanalys). Hans forskning täcker främst områdena transport, miljö och hälsoekonomi.