Höghastighetståg: effekter för lokal och regional utveckling samt förutsättningar för integrering med kollektivtrafik

Malin Henriksson, Jane Summerton. K2 Working Papers 2016:14.

Sverige satsar för närvarande stora ekonomiska, tekniska och organisatoriska resurser på utbyggnad av höghastighetståg (så kallat ”high speed rail”, HSR). Satsningen på HSR utgör den största infrastrukturella investeringen i Sverige i modern tid och förväntas få stor inverkan på – bland mycket annat – stads- och bebyggelseplanering, urban och regional utveckling och utveckling av arbetsmarknadsregioner. En viktig slutsats är att en välfungerande integrering mellan HSR och lokal och regional kollektivtrafik är avgörande för utsikterna att uppnå positiva effekter av HSR-satsningar på lokal och regional nivå.

Rapportkategori: 
K2-rapporter