Hot och våld mot kollektivtrafikens anställda

Christina Scholten, Jonas Ihlström, Sofie Johansson, Anna Anund. K2 Research 2017:11. Lund 2017.

Bussförares och tågvärdars arbete är en förutsättning för kollektivtrafikens dagliga utförande. Yrket som sådant har genomgått en förändringar under senare år och blivit allt mer ett serviceyrke och där föraren eller tågvärden förväntas serva resenärer. Det finns ett flertal studier som vittnar om att detta lett till en ökad grad av hot och våld mot förare, men där även det allmänt hårdare klimatet i samhället gör yrkesgrupper som dessa extra utsatta. I studien har befintlig statistik över inrapporterat hot och våld bland bussförare och tågvärdar analyserats.

Rapportkategori: 
K2-rapporter
Forskningsinriktning: