Incitament och utvärderingar för en förbättrad kollektivtrafik

Incitament och utvärderingar för en förbättrad kollektivtrafik

Projektet Incitament och utvärdering för en förbättrad kollektivtrafik har undersökt effekterna av att byta tilldelningsmetod vid upphandling och vad vi uppfattar som de tre viktigaste avtalsdimensionerna för ökat resande, ökad punktlighet och en ökad andel genomförda turer. Slutsatserna indikerar att de studerade implementeringarna av upphandling med bästa förhållande mellan pris och kvalitet (i fortsättningen kallat BPK), påstigandeincitament och viten för förseningar och inställda turer har små eller inga effekter. Resultaten indikerar också att påstigandeincitamenten skulle behöva vara betydligt större än idag, för att få effekt på resandet. Det tolkar vi som att dessa tilldelningskriterier och avtalskomponenter, i precis den utformning de fått i de regioner vi studerat, inte har fungerat på avsett sätt. Det betyder inte att dessa metoder inte kan ha positiva effekter med andra utformningar av incitamenten eller i andra måldimensioner, eller att incitament av detta slag inte bör användas. Tvärtom kan fortsatta försök med nya avtalskonstruktioner mycket väl ge ökad måluppfyllelse. Det är därför viktigt att nya avtalskonstruktioner löpande följs upp och analyseras, för att kunna ge nya insikter och en ökad måluppfyllelse.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI
Finansiär: 
K2
Budget: 
3 200 000 kr
Period: 
2018 till 2019

Publikationer kopplade till projektet

Evaluating bids on price and quality

Ivan Ridderstedt and Roger Pyddoke, K2 Working paper 2021:7

Penalties as incentives for punctuality and regularity in tendered Swedish public transport

Roger Pyddoke, Research of Transportation Economics, September 2020

The impact on bus ridership of passenger incentive contracts in public transport

Andreas Vigren, Roger Pyddoke, Transportation Research Part A: Policy and Practice, May 2020

Upphandling och kollektivtrafikavtal med incitament

Roger Pyddoke, K2 Outreach 2020:3, mars 2020

Penalties as incentives for punctuality and regularity in tendered Swedish public transport

Roger Pyddoke K2 Working Paper 2019:6

The impact on bus ridership of passenger incentive contracts in Swedish public transport

Andreas Vigren, Roger Pyddoke, K2 Working Papers 2019:3

Designing ridership incentives

Kristine Wika Haraldsen and Bård Norheim, 2018