Informationsbaserad störningshantering för kollektivtrafik

Informationsbaserad störningshantering för kollektivtrafik

Informationstillgängligheten för resenärer och operativ planering av kollektivtrafik har utvecklats till det bättre. Men i synnerhet när det handlar om situationer av störningar, är det problematiskt både för resenärer och planerare att få en korrekt bild av situationen, inklusive information om tillgängliga alternativ för omedelbara åtgärder. Ofta är mängden information inte problemet men att få relevant och korrekt information (inklusive bedömning av dess tillförlitlighet). Vidare är avsaknaden av bra beslutsstöd ett problem. Ett stort hinder är en effektiv informationsdelning mellan aktörerna; inklusive utbyte av information om planerade och potentiella åtgärder.

Syftet med projektet är att underlätta för resenärer och planerare att få en korrekt bild av situationen vid störningar. Det är idag svårt att få. Ofta är mängden information inte problemet men att få relevant och korrekt information som du kan lita på. Projektet behandlar informationsbehov i relation till informationstillgänglighet, det vill säga gapanalys, inom följande områden i ett störningssammanhang:

  • Transportoperatörers omplanering av transporttjänster i händelse av störningar från ett systemperspektiv (inklusive informationskrav)
  • Samordning och informationsutbyte mellan transportoperatörer
  • Relevant och korrekt (inklusive tillförlitlig) information till resenärerna, så att de kan fatta välgrundade beslut för omplanering
  • Information från resenärer som kan stödja transportoperatörer omplanering eller andra resenärer omplanering.
Projektledare: 
Parter: 
Malmö Universitet
Finansiär: 
K2
Budget: 
1 500 000 kr
Period: 
2015 till 2018

Publikationer kopplade till projektet

Exploring the potential of using real-time traveler data in public transport disturbance management

Åse Jevinger and Jan Persson, Public Transport August 2019

Disturbance Management and Information Availability in Public Transport, with Focus on Scania County, Sweden

Åsa Jevinger and Jan Persson, Urban and Transit Planning July 2019

Information-based Disturbance Management for Public Transport

Åse Jevinger, Jan. A. Persson. K2 Working Papers 2016:15.