Innovationsarbetets organisering: Att lära från pilotprojekt och testlabb

Innovationsarbetets organisering: Att lära från pilotprojekt och testlabb

Mot bakgrund av såväl teknologiska framsteg, plattformekonomins framväxt och behovet av mer hållbara transporter, görs idag omfattande investeringar för att uppmuntra utvecklingen av nya så kallade “smarta” och hållbara persontransporter. I praktiken inkluderar det här såväl innovationer inom ramen för såväl befintlig kollektivtrafik, som inom relaterade områden som till exempel nya former av delade eller kombinerade mobilitetslösningar. Under det senaste decenniet har delvis nya sätt att organisera innovationsarbetet vuxit fram, inklusive offentligt delfinansierade piloter, testbäddar och innovationsplattformar. Dessa är ofta lokaliserade i svenska kommuner, men är i grunden samverkansbaserade. Vilken roll spelar organiseringen för innovationsarbetet? Vilken typ av kunskap är det som genereras i de här testbäddarna och piloterna? Och hur kan den här kunskapen spridas? I projektet jämför vi tre olika sätt att organisera innovationsarbete inom kollektivtrafiken: (i) inom ramen för kollektivtrafikens egna organisationer, (ii) inter-organisatorisk samverkan i testbäddar eller innovationsplattformar, och (iii) piloter som drivs utanför kollektivtrafikens organisationer, exempelvis på en kommunal trafikförvaltning. Syftet är att analysera organisationsformen, och dess potential att generera lärande, samt att stärka processer av både organisatoriskt lärande och kunskapsspridning. Projektet är en nordisk jämförelse mellan Sverige, Norge och Danmark.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lunds universitet, Malmö universitet, VTI, Blekingen tekniska högskola
Finansiär: 
K2, Lunds universitet, Malmö universitet, VTI, Blekingen tekniska högskola
Budget: 
3 721 659 kr
Period: 
2020 till 2022

Publikationer kopplade till projektet

Att skapa framtidens resande – 15 förutsättningar för lärande i innovationsarbete

Dalia Mukhtar-Landgren, Mats Fred, Lina Berglund-Snodgrass och Alexander Paulsson

Local Autonomy in Temporary Organizations: The Case of Smart City Pilots

Dalia Mukhtar-Landgren, Administration & Society, April 2021

Contested values in bike-sharing mobilities – A case study from Sweden

Till Koglin, Dalia Mukhtar-Landgren, Journal of Transport Geography, April 2021

Experimental Governance of Smart Mobility: Some Normative Implications

Annica Kronsell and Dalia Mukhtar-Landgren, chapter in anthology Shaping smart mobility futures: governance and policy instruments in times of sustainability transitions, Emerald Publishing Limited, August 2020