Integrerad transportplanering mellan höghastighetståg, lokal och regional kollektivtrafik (förstudie)

Integrerad transportplanering mellan höghastighetståg, lokal och regional kollektivtrafik (förstudie)

Syfte är att kartlägga kunskapsläget för möjligheterna till en god integrering mellan höghastighetståg och lokal och regional transportplanering.  Förstudien, som görs genom litteraturstudier av befintliga internationella och svenska forskningsresultat inom området, kommer att resultera i en K2-rapport.  

Projektledare: 
Jane Summerton, K2 och VTI
Parter: 
VTI
Finansiär: 
K2
Budget: 
200 000 kr
Period: 
2015 till 2016

Publikationer kopplade till projektet

Höghastighetståg: effekter för lokal och regional utveckling samt förutsättningar för integrering med kollektivtrafik

Malin Henriksson, Jane Summerton. K2 Working Papers 2016:14.