Jakob Allansson
Doktorand
jakob.allansson@tft.lth.se

Presentation

Mitt doktorandprojekt har som mål att tillsammans med de olika aktörerna inom kollektivtrafiksektorn utveckla kunskapsunderlag och bedömningskriterier för planering och utvärdering av Bus Rapid Transit, BRT, i en svensk kontext. Särskilt fokuserar jag på att studera kritiska samverkanspunkter i planeringen för att på så sätt förstå hur planeringen kan göras mer effektiv. Jag hoppas kunna bidra till ny kunskap kring möjligheter och utmaningar för implementering av BRT i en svensk kontext, samt utveckla metoder och former för samverkan för BRT planering. 

Min doktorandanställning är vid institutionen för Trafik och Väg vid LTH på Lunds universitet samt vid Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2. Jag har särskilt intresse av frågor som rör hållbar mobilitet, kollektivtrafikens roll inom samhällsplanering, makt och rationalitet.