Jämförelser mellan restidskvoter och generaliserad kostnad för bedömning av nyttan av kollektivtrafikåtgärder

Jämförelser mellan restidskvoter och generaliserad kostnad för bedömning av nyttan av kollektivtrafikåtgärder

I Sverige används restidskvoter som metod för att beräkna och synliggöra konkurrensförhållandet mellan kollektivtrafik och bil för olika reserelationer. Norge, till exempel, är denna metod helt okänd och konkurrensförhållandet beskrivs oftare med hjälp av metoden generaliserade reskostnader (GK). Generaliserade reskostnader skiljer sig från restidskvoter genom att även inkludera direkta kostnader som t ex biljettpris. Målet med denna komparativa studie av de två metoderna är att öka kunskapen om hur man på bästa möjliga sätt kan jämföra och analysera resor med bil och kollektivtrafik. Ökad kunskap om faktiska konkurrensförhållanden bidrar till att kollektivtrafikens produktutveckling bättre möter potentiella kundgruppers behov. Genom att tydligt målstyra utbudsförbättringar kan kollektivtrafikens marknadsandel öka och därmed bidra ytterligare till politiska mål som minskad biltrafik och utsläpp av växthusgaser.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Finansiär: 
K2
Budget: 
350 000 kr
Period: 
2019