Jan Persson
Jan Persson
Forskningsledare och Projektledare
jan.a.persson@mah.se

Presentation

Jan är docent i datavetenskap vid Malmö universitet och hans forskning handlar om digitalisering inklusive AI, optimering och simulering som stöd för beslutsfattande samt utveckling av tjänster och informationssystem.  Tillämpningsområden rör kollektivtrafik, godstransporter och internet of things. I sin forskning vid K2 fokuserar Jan framför allt på efterfrågestyrd kollektivtrafik och störningshantering.