Jean Ryan Foto: Kennet Ruona
Jean Ryan
Forskare
jean.ryan@vti.se

Presentation

Jean Ryans forskning fokuserar på frågor som berör tillgänglighet, transporträttvisa, styrning, planeringsprocesser och klimatomställningen, ofta med fokus på kollektivtrafik och dess roll i sådana kontexter. Hon är sedan februari 2024 knuten till MAP-enheten (Mobilitet, Aktörer och Planering) på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Jean har varit knuten till K2 sedan 2013. Hon disputerade mars 2019 vid Lunds universitet och har sedan dess bedrivit forskning som postdoktor och biträdande lektor vid Lunds universitet/K2 samt arbetat som konsult innan hon började i sin roll på VTI.