Jean Ryan Foto: Kennet Ruona
Jean Ryan
Projektledare
jean.ryan@tft.lth.se

Presentation

Jean Ryan är forskare och biträdande universitetslektor med inriktning på tillgänglighetsanalys och är knuten till Institutionen för Teknik och Samhälle på Lunds universitet. Hon är projektledare för K2-projektet Tillgänglighet med kollektivtrafiken ur ett transporträttviseperspektiv: Dynamik i tid och rum. Hon är även medverkande forskare i K2-projektet Betydelsen av förändrad tillgänglighet till kollektivtrafik: Kombinerade metoder i praktiken som leds av Malmö universitet. Jean disputerade mars 2019 på Lunds universitet och inom ramen för K2. Hon är även knuten till CASE vid Lunds universitet.