Jens Hylander
Jens Portinson Hylander
Forskare
jens.portinson.hylander@vti.se

Presentation

Jens forskningsintressen rör kollektivtrafikens styrning och hållbarhetomställningar. I sitt doktorandprojekt studerar han historiska förändringar och utvecklingen av principer för kollektivtrafikplanering sedan 1970-talet genom en fallstudie av kollektivtrafikstyrning i Skåne. Forskningen belyser hur makt och konflikter över idéer om kollektivtrafikens roll i samhället möter den rumsliga och politiska styrningen av kollektivtrafik. Jens är anställd vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.