Joel Hansson
Joel Hansson
Forskare
joel.hansson@tft.lth.se

Presentation

Joel Hansson är forskare på Lunds universitet och K2. Han har disputerat i ämnet regional kollektivtrafikplanering.