Johan Jansson
Forskare
johan.jansson@umu.se

Presentation

Johan Jansson är professor i företagsekonomi med inriktning marknadsföring vid Handelshögskolan, Umeå universitet. Hans forskning rör bland annat vilka motiv och mål konsumenter har och på vilket sätt dessa relaterar till attityder och känslor rörande olika typer av hållbar konsumtion. Här ryms även hur intentioner och beteenden färgas av egna och andras normer. Ett annat fokus är hur konsumenter uppfattar och tar till sig så kallade eko-innovationer, som elbilar och elsparkcyklar. Han undersöker även hur marknadsföring och digitalisering kan påverka viljan att sänka sin miljöpåverkan exempelvis genom att använda kollektivtrafik istället för att ta bilen. Johan Jansson har tidigare arbetet vid University of Cape Town, Sydafrika och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Under perioden 2018-2019 ledde Johan Jansson ett K2-projekt med titeln: Kollektivtrafik och marknadsföring: Experimentella studier kring påverkan av multipla motiv. Under perioden 2020-2022 deltar han i projektet Kommunikation av kollektivt resande i den digitala tidsåldern: Påverkan av digitalisering på olika resenärgruppers attityder, resbeteenden, och nöjdhet.