Johan Jansson
Projektledare
johan.jansson@fek.lu.se

Presentation

Johan Jansson är docent med inriktning på hållbar marknadsföring. Hans forskning rör normförändringar, kommunikation och konsumentbeteende ofta med inriktning på mobilitet och transporter. Han undervisar främst inom marknadsföringsetik, hållbar konsumtion och kvantitativa metoder. Han delar sin tid mellan företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan i Lund och K2. Under perioden 2018-2019 ledde han ett K2-projekt med titeln: Kollektivtrafik och marknadsföring: Experimentella studier kring påverkan av multipla motiv. Under perioden 2020-2022 leder han ett projekt med titeln: Kommunikation av kollektivt resande i den digitala tidsåldern: Påverkan av digitalisering på olika resenärgruppers attityder, resbeteenden och nöjdhet.