Kalender

2021

juni

14-24jun
Utbildning - Planning for Green and Livable Cities Through Reduced Automobile Dependence

K2:s utbildningar för yrkesverksamma riktar sig till dig som arbetar och är verksam inom området kollektivtrafik och hållbara transporter. Våra utbildningar bygger på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet.

Planning for Green and Livable Cities Through Reduced Automobile Dependence har ett globalt perspektiv och ger dig kunskap om hur man kan planera för hållbara städer och transportsystem. Utbildningen ges av Jeff Kenworthy som är professor emeritus vid Curtin University i Australien, numera gästrofessor vid Frankfurt University of Applied Sciences i Tyskland.

Utbildningen ges på engelska.

Läs mer om utbildningen.

digitalt
2021

juli

7jul
Ökad kapacitet och punktlighet på järnvägen

Under almedagsveckan medverkar K2 på Lunds universitets digitala almedag där Carl-William Palmqvist från Lunds tekniska högskola berättar om hur järnvägstrafikens punktlighet påverkar hur nöjda resenärer är med sin resa och hur attraktivt det är att transportera gods på järnväg. Om punktligheten förbättras kan järnvägens infrastruktur också utnyttjas bättre, med fler och tätare avgångar.

Du kan läsa mer om arrangemanget och se filmen med Carl-William Palmqvist på almedalsveckans hemsida.

digitalt
2021

september

27-29sep-okt
Utbildning - Strategisk kollektivtrafikplanering

K2:s utbildningar för yrkesverksamma riktar sig till dig som arbetar och är verksam inom området kollektivtrafik och hållbara transporter. Våra utbildningar bygger på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. 

Under utbildningen Strategisk kollektivtrafikplanering möter du både forskare och erfarna kollegor från branschen, för att få en helhetsbild av hur kollektivtrafiken organiseras, planeras och hur den kan utvecklas. Helena Svensson från K2 och Institutionen för Teknik och samhälle på Lunds tekniska högskola ansvarar för utbildningen. 

Läs mer om utbildningen.

Lund
2021

oktober

12-1okt-feb
Utbildning - Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken

K2:s utbildningar för yrkesverksamma riktar sig till dig som arbetar och är verksam inom området kollektivtrafik och hållbara transporter. Våra utbildningar bygger på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet.

Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken är en utbildning för dig som vill bidra till att kollektivtrafiken blir mer innovativ och som är beredd att dela med dig och testa nya idéer, samtidigt som du får med dig en gedigen kunskapsbas.

Ulf Ramberg från företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet är kursansvarig och en av föreläsarna du möter under utbildningen.

Läs mer om utbildningen.

Höör, Stockholm och digitalt
2021

oktober

19-20okt
The Swedish Transportation Research Conference 2021

Welcome to the 10th annual Swedish transportation research conference at Malmö University.

October 19-20

The conference covers all traffic modes and all transport related questions. It welcomes contributions from all
disciplines and areas covering analysis, understanding, planning and evaluation of the transportation system.

Example topics
- New technologies and organizational forms impacting on
logistics and transport systems
- Supply chain management
- Transport policy and societal planning processes
- Pricing, regulation, policy instruments
- Modeling and simulation of transport and logistics flows and demand
- Procurement, contracts and business models
- Transport and logistics from a service perspective
- Cost-benefit analysis and valuation
- Road user behavior
- Road safety and health
- Sustainability, environment and land use
- Social sustainability and equity
- Intelligent, connected and automated transport and logistics systems
- Impact of disruptive technologies on transport systems
- Planning of logistics and transport systems
- Terminal and storage management
- Mobility as a service

Objectives
- Create a meeting place for Swedish transportation researchers that
provides an overview of Swedish transportation research
- Increase the professional and social interaction between Swedish
transportation researchers
- Improve the collaboration and information exchange between the
different disciplines and areas in transportation research
- Improve the conditions for increased mobility between different
institutions in Sweden
Call

More information about the conference

Malmö University
2021

november

17-18nov
The role of citizen participation in decision-making in transport and mobility

Welcome to a workshop where chapter drafts to an edited volume on citizen participation in transport and mobility will be reviewed and discussed.

November 17-18

Read more about the call for chapters contributing to this volyme and the workshop.

digital