Kalender

2024

mars

7mar
Lunchwebbinarium med Svensk Kollektivtrafik: "Tillgänglighet i förhållande till efterfrågestyrd trafik/DRT"

Välkommen till ett lunchwebbiarium där Albin Reinhardt berättar om tillgänglighet i förhållanade till efterfrågestyrd trafik (DRT). Albin genomförde sitt examensarbete vid Linköpings universitet och är en av vinnarna av K2:s pris för examensarbete på masternivå.

Torsdagen den 7 mars kl 12.15-12.55
Läs mer och anslut här 

Webbinariet arrangeras av Svensk kollektivtrafik i samarbete med K2.

Digitalt (Teams)
2024

mars

13mar
K2 Kunskapslunch: "BRT – så kan framtidens bussresor se ut"

Välkommen till K2:s Kunskapslunch där vi dyker ner i BRT, eller Bus Rapid Transit – ett system av snabbussar med hög framkomlighet och stor passagerarkapacitet. 

K2:s forskare Jakob Allansson från Lunds universitet berättar om den senaste utvecklingen inom BRT, utmaningar vid implementering i Sverige och hur man kan främja samverkan vid planering av framtidens bussresor.

Onsdagen den 13 mars kl. 12:15-12:55

Anslut till Kunskapslunchen via Microsoft Teams.

Digitalt
2024

mars

15mar
Disputation Ruben Kuipers – "Dwell time delays for commuter trains"

Välkommen till Ruben Kuipers disputation! 

Fredagen den 15 mars kl 10:00

Avhandlingens titel: "Dwell time delays for commuter trains".

Disputationen hålls på engelska. 

in Lecture hall V:A, building V, John Ericssons väg 1, Faculty of Engineering LTH, Lund.
2024

mars

20mar
Disputation Daria Ivina – "Efficiency of the Trackwork Scheduling Process in Sweden"

Välkommen till Daria Ivinas disputation! 

Onsdagen den 20 mars kl 09:00

Avhandlingens titel: "Efficiency of the Trackwork Scheduling Process in Sweden"

Disputationen hålls på engelska. 

in Lecture hall V:A, building V, Department of Technology and Society, John Ericssons väg 1, Lund