Kalender

2024

september

11sep
K2 Kunskapslunch – Detta gör kollektivtrafiken attraktiv: två nyckelfaktorer

Välkommen till K2:s Kunskapslunch där Jessica Göransson från VTI presenterar den senaste kunskapen om vad som gör kollektivtrafiken till ett attraktivt alternativ för resenärer. Jessica kommer att dela med sig av två nyckelfaktorer för att skapa attraktiv kollektivtrafik. Under sessionen kommer även forskning kopplat till vad som motiverar oss att välja kollektivtrafiken framför den privata bilen att lyftas. Kunskapen baseras på en litteraturöversikt med fokus på publicerade nordiska resultat.

Onsdagen den 11 september kl 12:15-12:55

Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams

Digitalt
2024

september

18-19sep
K2:s jubileumskonferens: 10 år av kunskap!

K2 fyller 10 år! 

I ett decennium har K2 bidragit med kunskap om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara städer och regioner. För att fira detta vill vi samla forskare och praktiker för att presentera den kunskap vi har samlat och diskutera framtidens utmaningar och möjligheter. 

Under konferensen kommer vi bland annat att dyka ner i vad vi har lärt oss om samverkan, finansiering och organisation, kollektivtrafik för alla, nya typer av kollektivtrafik, elektrifiering och planering. Vi ser också fram emot en inspirationsföreläsning som avstamp inför framtiden samt en gemensam middag den 18 september.

Ett utmärkt tillfälle att nätverka och fördjupa dina kunskaper!

Ett mer detaljerat program kommer att presenteras närmare inpå konferensen.  
 

Var: Stadshallen i Lund

När: 18 september kl 10.00 till 19 september kl 15.00

Anmälan: Senast den 2 september 

Klicka här för anmälan

 

Stadshallen, Stortorget 9, Lund