Kalender

2023

mars

23mar
Webbinarium om Framtidens kollektiva mobilitet – nya resvanor med mer individanpassade tjänster

Hur kan vi arbeta med att påverka behov av resor och våra normer kring resande?

Välkommen till ett webbinarium om hur och varför vi reser – idag och imorgon. Webbinariet är del tre av en serie som under våren gör nedslag i de fem fokusområden som beskrivs i Rådslagets rapport Framtidens kollektiva mobilitet.

Torsdagen den 23 mars kl. 09.00-12.00

Läs mer och anmäl dig här

Webbinariet arrangeras av K2 och Drive Sweden.

Digitalt
2023

mars

29mar
Kunskapslunch – Att styra mot en bättre tillförlitlighet i kollektivtrafiken

Välkommen till K2:s Kunskapslunch om resenärers upplevelse av tillförlitlighet i kollektivtrafiken och hur vi kan styra mot en bättre tillförlitlighet.

Onsdagen den 29 mars kl. 12.15-12.55.

Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams

Under kunskapslunchen får du lyssna till Ulrik Berggren från Lunds universitet och Roger Pyddoke från VTI som har studerat sambandet mellan upplevd och objektivt uppmätt tillförlitlighet i kollektivtrafiken. Hur stor betydelse har uppmätt punktlighet för resenärens upplevelse av kollektivtrafikens tillförlitlighet? Är bussresenärer mindre känsliga för dålig punktlighet jämfört med tågresenärer? Går det att skilja den upplevda tillförlitligheten från den upplevda kvaliteten i stort?

Digitalt
2023

april

19apr
Kunskapslunch – Inkludering av barn i kollektivtrafikplaneringen

Välkommen till K2:s Kunskapslunch om hur barn inkluderas i kollektivtrafikplaneringen.

Onsdagen den 19 april kl. 12.15-12.55
Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams

Under kunskapslunchen får du lyssna till Linnea Eriksson och Jens Alm från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) som har studerat hur barnkonventionen implementerats i svensk kollektivtrafikplanering. Vilka erfarenheter, hinder och möjligheter finns för att inkludera barnperspektivet i planeringen? Vad går att lära från övrig samhällsplanering?

Digitalt