Kalender

2021

april

23apr
Research seminar - The missing climate report – a case of revealing the current planning regime and power relations in Swedish transport planning

Welcome to a research seminar about 
The missing climate report – a case of revealing the current planning regime and power relations in Swedish transport planning
with Linnea Eriksson, Karolina Isaksson, Christina Lindkvist and Jacob Witzell. Discussant is Stig Westerdahl.

Friday the 23rd of April from 09:30 - 10:45

Sign up by an e-mail to Claus Hedegaard Sørensen and you will receive the draft paper as well as links for participation a week in advance.

digital
2021

april

27apr
Webinarium - Strategiska verktyg för ökad framkomlighet för busstrafik

Lyssna på exempel om hur kollektivtrafiken kan bli snabbare, attraktivare och mindre miljöpåverkande. Vinnarna av branschens pris för bästa uppsats presenterar sina arbeten och två branschrepresentanter och en forskare gör nedslag i vad som behöver göras för ökad framkomlighet för busstrafiken. John Hultén från K2 modererar.

Tisdag den 27 april klockan 13.00 - 15.00 

Program

Filip Tammergård, förstaprisvinnare ”Intelligent styrning av trafiksignaler”                         

Oskar Fransén, andraprisvinnare ”Busskörfältens potential för regional busstrafik”        

Fredrik Pettersson-Löfstedt, K2 ”Incitament för framkomlighetsåtgärder”

Daniel Mohlin, Nobina ”Analyser av busstrafikens bristande framkomlighet”

Elenor Sibborn, Trafikförvaltningen Region Stockholm ”Grönt ljus stombuss”

Delta i webinariet i Microsoft Teams

Läs mer om priset för bästa uppsats om kollektivtrafik på väg

Webinariet arrangeras av Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och K2​.

digitalt
2021

april

28apr
Kunskapslunch - Förarlösa bussar och mobilitet som tjänst

Järfälla kommun, Region Stockholm och bussoperatören Nobina har tillsammans utvecklat nya mobilitetslösningar med förarlösa bussar och mobilitet som tjänst i stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden. Utvecklingen i Barkarbystaden visar hur nya smarta mobilitetstjänster påverkar både planering och styrning av kollektivtrafiken, och samarbetet mellan myndigheter och leverantörer.

Välkommen till en digital kunskapslunch om Förarlösa bussar och mobilitet som tjänst med Kelsey Oldbury från VTI.

Onsdagen den 28 april kl 12.15-13.00

Presentationen baseras på Kelseys licentiatuppsats Public transport meets smart mobility: Roles and relationships shaping driverless shuttles and MaaS.

Delta i seminariet i Microsoft Teams

digitalt
2021

maj

5maj
Kunskapslunch – Förändrade arbets- och resmönster

Coronakrisen har påverkat arbetslivet och arbetsrelaterade resor på ett sätt som troligen är bestående, också efter pandemin. Några av de verksamheter som påverkats i särskilt stor utsträckning är universitet och högskolor, där användningen av digitala verktyg för möten på distans tidigare var relativt liten, men där både undervisning och möten nu sker digitalt.

Välkommen till ett digitalt lunchseminarium om förändrade arbets- resmönster med Lena Winslott Hiselius och Peter Arnfelt från Lunds universitet.

Onsdagen den 5 maj kl 12.15-13.00

Läs mer i K2-rapporten Coronapandemins effekter på arbete kontor och resor

Delta i seminariet i Microsoft Teams.

digitalt
2021

maj

12maj
Digital workshop för forskare och praktiker - Hur får transportforskning om samhälle och människor betydelse i praktiken?

Transportsektorn står inför stora utmaningar för att leva upp till FN:s globala mål för hållbar utveckling och förhoppningarna på forskningens bidrag är stora. Den tekniska, naturvetenskapliga, och nationalekonomiska forskningen tycks ofta mer framgångsrik i att påverka beslut, policyutveckling och själva genomförandet än annan samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning som ofta spelar en mer undanskymd roll. På workshopen ställer vi därför frågorna: Vilka behov finns för transportforskning om samhälle och människor? Varför kommer samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning inte till användning i samma utsträckning som teknisk och naturvetenskaplig? Behöver den få större betydelse och i så fall hur?

Onsdagen den 12 maj 2021 

Program

Kl. 09.30: Check-in

Kl. 10.00: Välkommen med Claus Hedegaard Sørensen (K2 och VTI) och Matts-Åke Belin (Vision Zero Academy/Trafikverket och KTH)

Kl. 10.15: Greg Marsden (University of Leeds): Rethinking the study of transportation policy?

Kl. 10.45: Fikapaus

Kl. 11.00: Claes Tingvall (Chalmers tekniska högskola, fd trafiksäkerhetsdirektör vid Trafikverket): Forskning som används

Kl. 11.30: Merritt Polk (Göteborg Universitet): Erfarenheter av samproduktion

12.00: Lunch

13.00: Parallella grupparbeten

Varje grupp består av både forskare och praktiker. En grupp forskare fokuserar på klimat & transport (leds av Lena Hiselius, Lunds universitet och K2), en annan på nollvisionen (leds av Matts-Åke Belin, Vision Zero Academy/Trafikverket och KTH) och en tredje på kollektivtrafik (leds av John Hultén, K2). Grupparbetena söker svar på tre frågor:

- Önskar vi att forskning om samhälle och människor får större betydelse inom detta område?

- Vad ser vi som förklaringar på denna forsknings (begränsade) betydelse?

- Hur kan transportforskning om samhälle och människor (eventuellt) få större betydelse i praktiken?

14.00: Gemensamt erfarenhetsutbyte i plenum.

14.30: Slut

Samtliga presentationer är 15 minuter, och efterföljs av 15 minuters frågor och diskussion. Workshopen sker huvudsakligen på svenska.

Anmälan sker genom e-post till Claus Hedegaard Sørensen så fort som möjligt men senast den 30 april. I anmälan ska du samtidigt uppge vilka av de parallella grupparbetena du önskar delta i (klimat & transport, nollvisionen eller kollektivtrafik).

 

digitalt
2021

juni

14-24jun
Utbildning - Planning for Green and Livable Cities Through Reduced Automobile Dependence

K2:s utbildningar för yrkesverksamma riktar sig till dig som arbetar och är verksam inom området kollektivtrafik och hållbara transporter. Våra utbildningar bygger på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet.

Planning for Green and Livable Cities Through Reduced Automobile Dependence har ett globalt perspektiv och ger dig kunskap om hur man kan planera för hållbara städer och transportsystem. Utbildningen ges av Jeff Kenworthy som är professor emeritus vid Curtin University i Australien, numera gästrofessor vid Frankfurt University of Applied Sciences i Tyskland.

Utbildningen ges på engelska.

Läs mer om utbildningen.

digitalt
2021

september

27-29sep-okt
Utbildning - Strategisk kollektivtrafikplanering

K2:s utbildningar för yrkesverksamma riktar sig till dig som arbetar och är verksam inom området kollektivtrafik och hållbara transporter. Våra utbildningar bygger på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. 

Under utbildningen Strategisk kollektivtrafikplanering möter du både forskare och erfarna kollegor från branschen, för att få en helhetsbild av hur kollektivtrafiken organiseras, planeras och hur den kan utvecklas. Helena Svensson från K2 och Institutionen för Teknik och samhälle på Lunds tekniska högskola ansvarar för utbildningen. 

Läs mer om utbildningen.

Lund
2021

oktober

12-1okt-feb
Utbildning - Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken

K2:s utbildningar för yrkesverksamma riktar sig till dig som arbetar och är verksam inom området kollektivtrafik och hållbara transporter. Våra utbildningar bygger på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet.

Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken är en utbildning för dig som vill bidra till att kollektivtrafiken blir mer innovativ och som är beredd att dela med dig och testa nya idéer, samtidigt som du får med dig en gedigen kunskapsbas.

Ulf Ramberg från företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet är kursansvarig och en av föreläsarna du möter under utbildningen.

Läs mer om utbildningen.

Höör, Stockholm och digitalt