Kalender

2021

mars

3mar
Kunskapslunch – Kollektivtrafikens marknader

Bussar och tåg ska gå i tid, vara snabba, trygga och relativt billiga att resa med för att betraktas som attraktiva färdmedel. Idag säkerställs mycket av detta genom marknadsrelationer och via kontrakt mellan offentliga och privata aktörer. Konkurrens i upphandlingsprocessen antas leda till utveckling och innovation till lägre kostnad. Men vilken betydelse har branschgemensamma standarder för hur kollektivtrafikens marknader organiseras och hur hanteras tvister, till exempel kring ett tilldelningsbeslut?

Välkommen till ett digitalt lunchseminarium om Kollektivtrafikens marknader med Alexander Paulsson från Lunds universitet och Birgitta Vitestam från Malmö universitet.

Onsdagen den 3 mars kl 12:15-13:00.

Läs mer i K2-rapporten Hur organiseras kollektivtrafikens marknader?

Delta i seminariet via Microsoft Teams

digital
2021

mars

17mar
Kunskapslunch - Kollektivtrafikens uppdrag

När pandemin nu ställt tidigare planer på ända har vi ett ypperligt tillfälle att analysera kollektivtrafikens möjliga påverkan på frågor som klimat, hälsa, välfärd, tillväxt, tillgänglighet och jämlikhet, och konkretisera ett förändrat uppdrag för kollektivtrafiken.

Välkommen till ett digitalt lunchseminarium om hur kollektivtrafiken både kan bidra till ett effektivt transportsystem och en klimatsmart, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling med Lena Winslott Hiselius och Vanessa Stjernborg från Lunds universitet och Anders Wretstrand från Skånetrafiken.

Onsdagen den 17 mars kl 12.15-13.00


Seminariet baseras på de tre forskarnas bidrag i antologin Omstart för kollektivtrafiken – idéer för en hållbar framtid.

Delta i seminariet i Microsoft Teams

digitalt
2021

april

14apr
Kunskapslunch – Förändrade resvanor

Coronakrisen har tvingat fram förändrade resvanor snabbare och med större kraft än vad vi tidigare trodde var möjligt och det har visat sig att resvanor inte var så svåra att förändra som ofta antagits i policy och planering. Hur kan vi återvinna resenärers förtroende för kollektivtrafiken och locka tillbaka de resenärer som under pandemin valt bilen?

Välkommen till ett digitalt lunchseminarium om förändrade resvanor med Claus Hedegaard Sørensen från VTI och Alfred Söderberg från Lunds universitet.

Onsdagen den 14 april kl 12.15-13.00.


Seminariet baseras på forskarnas bidrag i antologin Omstart för kollektivtrafiken – idéer för en hållbar framtid.

Delta i seminariet i Microsoft Teams

digitalt