Kalender

2024

maj

20maj
K2 Research in 30 minutes with Michelle Ochsner

Welcome to K2 Research in 30 minutes where Michelle Ochsner from Lund University will present the recently published paper The impacts of weather on railway infrastructure in Sweden

Monday, May 20th , from 12:30 to 13:00
Attend the meeting at K2 in Lund (Beck) or via Microsoft Teams.

K2 Research in 30 minutes features shorter presentations of recent publications, compared to K2 Research in 60 minutes, where additional time is dedicated for in-depth critical discussions. K2 Research in 30/60 minutes place a greater emphasis on scientific methodology, compared to K2’s Knowledge lunches which are more focused on policy implications and practical relevance.

K2/Online
2024

maj

23maj
K2 seminar on Public transport on-demand – K2’s policy lab and international perspectives

Welcome to an open seminar at K2 with a focus on public transport on-demand!

The event will begin with a presentation of K2’s policy lab, followed by insights shared by international experts David Banister (University of Oxford), Graham Currie (Monash University) and Karen Lucas (University of Manchester). 

Thursday May 23rd  at 9:00 AM – 10:30 AM
The seminar will take place in the Lounge at K2 in Lund (in-person only, no hybrid option)

After the presentations, there will be a coffee break and opportunity to mingle with the speakers.

K2 Lounge, Bruksgatan 8, Lund
2024

maj

29maj
K2 Kunskapslunch – Vem gynnas av nya investeringar i kollektivtrafik? Lärdomar från Sverige och Kanada

Välkommen till K2:s digitala kunskapslunch om hur premisserna för transportplanering påverkas när investeringar i kollektivtrafik prioriteras utifrån tillväxtagendor och fastighetsutveckling. Vilka fördelningspolitiska förskjutningar innebär dessa satsningar, och vilka effekter får de på kollektivtrafikförsörjningen? Vad säger invånarna?

Onsdagen den 29 maj kl. 12.15-12.55
Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams

Under lunchen delar Lina Olsson från Malmö universitet och Ren Thomas från Dalhousie University med sig av lärdomar från en ny studie som jämfört Malmö och Kitchener i Kanada – två städer som satsat på spårbunden kollektivtrafik som strategi för att främja ekonomisk och social utveckling i specifika stadsdelar.

Kunskapslunchen hålls på engelska. 

Digitalt
2024

juni

4jun
K2 Research in 30 minutes with Jean Ryan and Aaron Nichols

Welcome to K2 Research in 30 minutes on the recently published paper How accessibility to schools is not (just) a transport problem: the case of public school choice in the city of Malmö, Sweden

The paper will be presented by authors Jean Ryan from VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) and Aaron Nichols, Technical University of Munich.

Tuesday, June 4 at 12:30-13:00
Attend via Microsoft Teams

Please note that K2 Research in 30 minutes features shorter presentations of recent publications, compared to K2 Research in 60 minutes, where additional time is dedicated for in-depth critical discussions. K2 Research in 30/60 minutes place a greater emphasis on scientific methodology, compared to K2’s Knowledge lunches which are more focused on policy implications and practical relevance.

Online
2024

juni

5jun
K2 Kunskapslunch – Förseningar i kollektivtrafiken och geografisk tillgänglighet

Välkommen till K2:s Kunskapslunch där Aaron Nichols (Technical University of Munich), Jean Ryan (VTI) och Carl-William Palmqvist (Lunds universitet) presenterar den senaste forskningen om hur återkommande förseningar i kollektivtrafiken påverkar tillgänglighet till t ex arbetsplatser. Under lunchen delar forskarna även med sig av insikter om hur kollektivtrafikförseningar kan spela in i val av färdmedel.   

Onsdagen den 5 juni kl 12:15-12:55
Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams

Kunskapslunchen hålls på engelska. 

Digitalt
2024

juni

12jun
K2 Kunskapslunch – Kollektivtrafik dörr till dörr

Välkommen till K2:s Kunskapslunch om hur kollektivtrafiken kan erbjuda pålitliga och smidiga resor från dörr till dörr för alla resenärer.

Chunli Zhao och Russell Cannon från Lunds universitet presenterar ny forskning om resenärers upplevelser och preferenser, och delar med sig av utmaningar och policyrekommendationer för att främja sömlöst resande med aktiva och hållbara transportsätt.

Onsdagen den 12 juni kl. 12.15-12.55.
Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams 

Denna kunskapslunch hålls på engelska.

Digitalt