Kalender

2021

december

8dec
Kunskapslunch - Kollektivtrafikens roll i klimatomställningen

Välkommen till en digital Kunskapslunch om
Kollektivtrafikens roll i klimatomställningen där K2:s Lena Winslott Hiselius berättar hur kollektivtrafiken både kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och till ett hållbart transportsystem med tillgänglighet för alla.

Onsdagen den 8 december kl 12.15-12.55

Läs mer om kollektivtrafikens roll i klimatomställningen i den nyligen publicerade K2-rapporten Kollektivtrafiken och klimatutmaningen - tid för ett nytt perspektiv.

Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams.

digitalt
2021

december

14dec
Research seminar - Joel Hansson

Welcome to a K2 research seminar where Joel Hansson from Lund University will present his recently published paper: Effects of rural bus stops on travel time and reliability.

Tuesday December 14 at 12.30-13.00.

You can attend the seminar in Beck at K2 in Lund or in Teams. The seminar will be held in English.

Beck at K2 in Lund and digital
2021

december

15dec
Kunskapslunch - Ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik

Välkommen till en digital Kunskapslunch om

Ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik - vad skulle det innebära för kombinerad mobilitet?

Onsdagen den 15 december kl. 12.15-12.55

Under 2020 genomfördes den statliga offentliga utredningen ”Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik”  (SOU 2020:25). Sedan dess har utredningen gått ut på remiss och över 60 remissvar från organisationer och enskilda har inkommit till infrastrukturdepartementet. Delar remissinstanserna utredningens problembeskrivning och antaganden? Vilka delar av förslag finns det starkast åsikter om? Vad säger remissvaren om framtiden för kombinerad mobilitet?

Under denna kunskapslunch presenterar forskarna Göran Smith (RISE) och Claus Hedegaard Sørensen (VTI) sina resultat och reflektioner från en analys av utredningen och de inkomna remissvaren. Analysen har syftat till att öka förståelsen för hur olika aktörer ser på kombinerad mobilitet och på sina roller i dess utveckling, identifiera vilka aspekter det råder enighet/oenighet om samt ge rekommendationer för att förverkliga kombinerad mobilitet.

Kunskapslunchen är en del av Rådslaget - initiativet för förnyelse av kollektivt resande. 

Delta i kunskapslunchen via Microsoft Teams.

Digitalt
2022

januari

19jan
Kunskapslunch - Förnybara bränslen i busstrafiken

Välkommen till Kunskapslunch om introduktionen av förnybara bränslen i svensk busstrafik. Du får då lyssna till Malin Aldenius som nyligen disputerat vid Lunds universitet med en avhandling om hur krav i samband med upphandling kan bidra till snabb introduktion av nya tekniska lösningar och bränslen.

Onsdagen den 19 januari kl 12.15-12.55

Läs mer om Malins avhandling Steering green buses: The opportunities and challenges of introducing renewable fuel in public transport.

Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams

digitalt
2022

februari

2feb
Kunskapslunch - Klimatpåverkan på marginalen, vem ansvarar för att transportplaneringen bidrar till klimatmålen?

Välkommen till en digital Kunskapslunch om
Klimatpåverkan på marginalen, vem ansvarar för att transportplaneringen bidrar till klimatmålen? där K2:s Fredrik Pettersson Löfstedt berättar om marginalperspektivet, blame game och Trafikverkets uppdrag.

Onsdagen den 2 februari 12.15-12.55

Läs mer om transportplaneringens roll för hållbar omställning i antologin På väg mot hållbar omställning? Kunskap, makt och mening i nationell transportplanering

Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams

digitalt