Kalender

2023

september

28sep
Workshop – Planeringsverktyg för svensk BRT

Välkommen till workshop om ett nyutvecklat planeringsverktyg för svensk BRT (Bus Rapid Transit). Workshopen arrangeras inom ramen för forskningsprojektet Kunskapsunderlag för bättre samverkan vid planering och genomförande av svensk BRT som finansieras av Trafikverket.

Under hösten 2022 och våren 2023 har en upprepad enkätstudie genomförts, inspirerad av den så kallade delphi-metoden, för att utveckla det bedömningsverktyg som togs fram av Frida Odbacke 2018. Resultatet av två enkätomgångar ligger till grund för utvecklingen av verktygets syfte, struktur och kriterier. Workshopens syfte är att färdigställa verktyget med fokus på kriteriernas formuleringar, och riktar sig till alla som arbetar med planering och utveckling av högkvalitativ busstrafik som ett medel för utveckling av attraktiva och levande städer. Ett utkast till planeringsverktyg samt resultatrapporterna från de två enkätomgångarna kommer att finnas som underlag.

Workshopen kommer att ske online, viss medverkan på plats i K2:s lokaler i Lund är möjlig.

När: Torsdagen den 28 september kl 9.00-12.00

Anmäl dig här

 

 

Digitalt
2023

oktober

4okt
Kunskapslunch – Vad motiverar resenärer att testa nya, gröna färdmedel?

Välkommen till K2:s Kunskapslunch där Phil Flores från Lunds universitet presenterar slutsatserna från sin aktuella avhandling om vad som motiverar resenärer att prova på nya innovationer som till exempel delade elsparkcyklar- och elcyklar. Är det på grund av miljöskäl, för att det underlättar i vardagen eller helt enkelt för att det är roligt? 

Onsdagen den 4 oktober kl. 12.15-12.55

Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams

Länk till avhandlingen 

Kunskapslunchen hålls på engelska. 

Digitalt
2023

oktober

13okt
Phil Flores försvarar sin avhandling

Välkommen när K2:s doktorand Phil Flores från Lunds universitet försvarar sin avhandling Not all green innovations are created equal: Consumer innovativeness and motivations in the adoption of shared micromobility.

Datum: Fredagen den 13 oktober 2023
Tid: kl. 10.00
Plats: EC3: Karlsson, Holger Crafoords Ekonomicentrum, Tycho Brahes väg 1, Lund 

EC3: Karlsson, Holger Crafoords Ekonomicentrum, Tycho Brahes väg 1, Lund
2023

oktober

25okt
Research seminar (K2 and Mistra SAMS) - How to achieve "avoid" and "shift" in the transport sector

 

Welcome to a research seminar where we will discuss new results on two approaches that tend to receive less attention when we talk about the transformation of the transport sector – “avoid” (reduce transport) and “shift” (change mode). These approaches contrast the more dominant “improve” approach (cleaner technology).
 
When? Wednesday, October 25 at 8.30
Where? Lounge area at K2 office, Bruksgatan 8 (floor 5), Lund
 
Agenda: 
08.30: Welcome, presentation and introduction to K2 and MistraSAMS
 
08.50: Research on avoid
  • Peter Arnfalk (Lund University): Digital accessibility – how can transport be affected?
  • Anna Kramers (KTH):  Opportunities and barriers for a climate neutral and socially just mobility - experiences from Stockholm

Discussion

9.45: Coffee
 
10.00: Research on shift
  • Chiara Vitrano (VTI): Justice in Regional Transport Planning through the Lens of Iris Marion Young
  • Malin Henriksson and Kelsey Oldbury (VTI): Navigating citizen participation in policy labs: public actor views on the role of citizens in the planning of a sustainable and just mobility future
Discussion
 
11.00: Thanks and goodbye
 
This seminar is arranged by K2 and Mistra SAMS. No sign-up required. For more information reach out to claus.h.sorensen@vti.se

 

K2 Lounge, Bruksgatan 8, Lund
2023

november

29nov
K2 Knowledge Lunch – Efficient Transport, Exhausted Workers

Welcome to K2's Knowledge Lunch on how efficient public transport is achieved at the expense of exhausted bus drivers. K2 researchers Chiara Vitrano from VTI and Wojciech Kębłowski from Vrije Universiteit Brussel will present new research highlighting inadequate working conditions for bus drivers in Sweden, followed by a discussion about what to do moving forward.

Wednesday, November 29th, from 12:15 to 12:55
Participate via Microsoft Teams
This Knowledge Lunch will be held in English.

–––

Välkommen till K2:s Kunskapslunch om hur effektiv kollektivtrafik uppnås på bekostnad av utmattade bussförare. K2:s forskare Chiara Vitrano från VTI och Wojciech Kębłowski från Vrije Universiteit Brussel berättar om ny forskning som pekar på bristfälliga arbetsförhållanden för bussförare i svensk kollektivtrafik, följt av en diskussion om hur man kan gå vidare.

Onsdagen den 29 november kl 12:15-12:55
Delta via Microsoft Teams
Kunskapslunchen hålls på engelska.

Digitalt