Kalender

2022

december

14dec
Kunskapslunch – Delad och integrerad mobilitet – lärdomar från The Bay area

Välkommen till K2:s Kunskapslunch där forskarna Dalia Mukhtar-Landgren och Lina Berglund-Snodgrass från Lunds universitet respektive Sveriges Lantbruksuniversitet berättar om lärdomar om delad och integrerad mobilitet från en studie- och intervjuresa till The Bay Area i Kalifornien. 

Fokus ligger på två modeller för att integrera multimodala resor - å ena sidan rumsligt genom mobilitetshubbar, och å andra sidan virtuellt, genom ett molnbaserat biljett- och betalsystem (Clippercard) som integrerar olika typer av reseleverantörer och färdsätt.

Onsdagen den 14 december kl. 12:15-12:55

Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams

Digitalt
2023

januari

18jan
Kunskapslunch – Så kan kollektivtrafiknära bebyggelse främjas i mindre tätorter och på landsbygden

Välkommen till en digital Kunskapslunch om hur myndigheter och fastighetsbranschen kan bli bättre på planering av kollektivtrafikorienterad bebyggelse i mindre tätorter och på landsbygden, så att ny bebyggelse koncentreras till platser med god kollektivtrafikförsörjning. Då kommer Robert Hrelja från Malmö universitet och Fredrik Pettersson-Löfstedt från Lunds universitet att presentera ny forskning om hur man kan främja en sådan utveckling i tidiga skeden i den fysiska planeringen.

Onsdagen den 18 januari kl. 12.15-12.55
Anslut till Kunskapslunchen via Microsoft Teams 

Digitalt
2023

februari

1feb
Kunskapslunch – Efterfrågestyrd kollektivtrafik: Hur, när och för vem?

Välkommen till K2:s Kunskapslunch där Åse Jevinger och Jan Persson från Malmö universitet samt Chunli Zhao från Lunds universitet presenterar ny forskning om hur efterfrågestyrd kollektivtrafik kan utformas och med vilka effekter.  Hur ser resenärer på anpassningsbara och efterfrågestyrda tjänster inom kollektivtrafiken och hur bör de utformas för att resenärerna ska välja den här transportformen? Vad har olika varianter av efterfrågestyrd kollektivtrafik för effekt på samåkning och trafikarbete?

Onsdagen den 1 februari kl 12.15-12.55
Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams

Läs mer om projektet Framtidens integrerade och adaptiva kollektivtrafik

Digitalt
2023

februari

8feb
Kunskapslunch - Socialt hållbar transportplanering: Kollektivtrafikens betydelse för socialt kapital

Välkommen till K2:s Kunskapslunch om socialt hållbar transportplanering då Christian Dymén och Olivia Dahlholm från Trivector kommer att berätta om kollektivtrafikens betydelse för socialt kapital i utsatta områden i form av tillit till andra människor och till samhället.

Onsdagen den 8 februari kl 12:15-12:55
Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams 

Christian och Olivia med kollegor har studerat hur det sociala kapitalet för boende på Rosengård i Malmö har påverkats av investeringen i högkvalitativ busstrafik i form av MalmöExpressen (busslinje 5) och av öppnande av Rosengårds station. Med hjälp av data från en omfattande enkätundersökning görs jämförelser med Lindängen/Fosie. Under kunskapslunchen får du höra om arbetet med att testa en modell för bedömning av transportinvesteringars påverkan på det sociala kapitalet, som tagits fram i K2-projektet Kollektivtrafik som investering i socialt kapital.

Digitalt