Kalender

2022

augusti

16aug
30 minutes K2-research - Modifying bus departures

You can attend the seminar at K2 in Lund or in Teams.
The seminar will be held in English.

digital and at K2 in Lund
2022

augusti

31aug
Workshop - Strategisk transportplanering med ny kombinerad mobilitet

Välkommen till workshop om hur samspelet mellan strategisk transport- och trafikplanering och ny kombinerad mobilitet kan stärkas. Hur ser utbytet mellan utvecklingen av nya kombinerade mobilitetslösningar och den långsiktiga, strategiska transport- och trafikplaneringen ut idag? Vilka goda exempel finns? Vad behövs i form av kunskap, lärande och samverkan för att möjliggöra en stärkt strategisk planering och målstyrning?

Den 31 augusti välkomnar vi strategiska planerare och experter på nya kombinerade mobilitets- och tillgänglighetslösningar inom offentlig sektor för att tillsammans diskutera var vi befinner oss och klargöra hur vi kan stärka ett ömsesidigt utbyte, lärande och integrering av nya kombinerade lösningar ur ett systemperspektiv. Ambitionen är att gemensamt kartlägga behov av samverkan mellan berörda professioner i den offentliga planeringen och att klargöra vilken typ av kunskapsutbyte och processer som kan stötta en effektiv samverkan för utvärdering och analys, strategisk planering och målstyrning.

Program
13.00 Välkomna och introduktion till dagen
13.15 Inspirerande utblick: Hur integreras mobilitets- och tillgänglighetslösningar med strategisk trafikplanering i Oslo? Claes Kanold, Ruter
13.40 Paus
13.45 Framtidsverkstad. I grupper utforskas problembild och möjligheter att stärka ett strategiskt, lärande arbetssätt utifrån respektive grupps erfarenheter och behov
15.00 Paus
15.10 Draknäste. Varje grupp presenterar förslag som en annan gruppen bedömer
15.35 Avslutning med insikter från dagen

Anmälan
Anmäl dig senast den 24 augusti  via e-post till Jacob Witzell.

Workshopen genomförs digitalt. Länk skickas ut en vecka i förväg.

Workshopen är ett samarrangemnag mellan K2 och Mistra SAMS.

 

digitalt
2022

september

6sep
30 minutes K2-research – Green innovations

Welcome to a K2 research seminar where Phil Flores from Lund University will present his paper Being innovative, fun, and green? Hedonic and environmental motivations in the use of green innovations.

Tuesday September 6 at 12.30-13.00

You can attend the seminar at K2 in Lund or in Teams.
The seminar will be held in English.

digital and at K2 in Lund
6sep
Webinarium - Kombinerad mobilitet: vad är mest aktuellt idag?

Välkommen på webinarium med Svenska Cykelstäder, Cykelcentrum och K2 om kombinerad mobilitet. Vi kommer få höra företrädare för regioner, kommuner, kollektivtrafik, branschaktörer och forskning som presenterar olika projekt och aspekter av hur vi kan kombinera färdmedel för att resa mer hållbart. 

Tisdagen den 6 september kl. 13.00-16.00

Anmäl dig här 

Program (uppdateras löpande):

Inledning

  • Svenska Cykelstäder, verksamhetsledare Samuel Williams
  • Cykelcentrum, föreståndare Anna Niska
  • K2, föreståndare John Hultén

Pågående forskning om framgångsfaktorer för att kombinera cykel och kollektivtrafik

Konceptutveckling för cykelvänlig kollektivtrafik

Tågvärden som ordningsvakt?

  • Tågvärdar i Skåne ger sina perspektiv

Lånecyklar i Arvika och Karlstad

Paus

Cykelparkeringar i stationsmiljö

Fler cyklar på tågen?

Tågbolagens resa

  • Branschorganisationen Tågföretagen.

Frågestund och diskussion med deltagarna

"Eftersnack"

 

Zoom
2022

september

26sep
Utbildning - Strategisk kollektivtrafikplanering

Strategisk kollektivtrafikplanering är en utbildning för dig som vill få en bred kunskapsbas inom hela kollektivtrafikområdet, antingen om du är nyanställd eller om du arbetat en längre tid men är nyfiken på andra delar av verksamheten än din egen. Under utbildningen får du lyssna till såväl forskare som personer från branschen för att få en helhetsbild av hur kollektivtrafiken organiseras, planeras och kan utvecklas.

Utbildningen pågår under två veckor, vecka 39 och vecka 42 2022.

Läs mer och anmäl dig till utbildningen.

Lund
2022

oktober

18-19okt
The Swedish Transportation Research Conference 2022

Welcome to the 11th Annual Swedish Transportation Research Conference at Lund University October 18-19.

The conference covers all traffic modes and all transport related questions. It welcomes contributions from all disciplines and areas covering analysis, understanding, planning and evaluation of the transportation system. 

For more information, please visit the conference web page.

Lund