Kalender

2022

maj

25maj
Kunskapslunch - Trygghet och tillgänglighet i kollektivtrafiken

Välkommen till Kunskapslunch om Trygghet och tillgänglighet i kollektivtrafiken. Du får då lyssna till Kristofer Hansson från Malmö universitet som är en av redaktörerna till den nyutkomna boken Accessibility Denied. Understanding Inaccessibility and Everyday Resistance to Inclusion for Persons with Disabilities​.

Onsdagen den 25 maj kl 12:15-12:55

Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams.

digitalt
2022

maj

31maj
30 minutes K2-research - Space syntax integration

You can attend the seminar at K2 in Lund or in Teams.
The seminar will be held in English.

digital and at K2 in Lund
2022

juni

7jun
30 minutes K2-research - Railway transformations and new territorial challenges

Welcome to a K2 research seminar where Francesca Lacqua from Milano - Bicocca University will present her doctoral research project New challenges for "in between areas" in North-West Italy. Emerging marginalities and railway infrastructures transformations.

You can attend the seminar at K2 in Lund or in Teams.
The seminar will be held in English.

digital and at K2 in Lund
2022

juni

8jun
Kunskapslunch - Kollektivtrafikens sårbarhet

Välkommen till Kunskapslunch om kollektivtrafiken under och efter pandemin. Du får då lyssna till Samir Hammad från Lunds universitet som studerat hur kollektivtrafikens utbud och kostnader anpassats under olika faser av pandemin. Samir har också analyserat vad som krävs för att kollektivtrafiken ska återhämta sig efter pandemin och på vilket sätt kollektivtrafikens aktörer kan förbereda för framtida kriser.

Onsdagen den 8 juni kl 12:15-12:55

Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams

digitalt
2022

juni

14jun
Workshop - Kollektivtrafikorienterad bebyggelseplanering

Välkommen till workshop om policyrekommendationer för att förbättra förmågan att bedriva kollektivtrafikorienterad bebyggelseplanering i Sverige.

Tisdagen den 14 juni kl 12:00-16:00 hos K2 i Lund

Workshopen vänder sig till företrädare för kollektivtrafikmyndigheter, fastighetsutvecklare, regioner och kommuner, Trafikverket, Boverket och Länsstyrelser.

Inför workshopen kommer vi att skicka ut ett utkast på policyrekommendationer avseende aspekter som:

  • Kommunala förtätningsstrategier
  • Kommunala kollektivtrafikstrategier
  • Definitioner av kollektivtrafikorienterad bebyggelseplanering och samverkan
  • Ekonomiska incitament för fastighetsutvecklare
  • Förutsättningar för kollektivtrafik (framförallt bussar) i detaljplanering

Anmälan
Anmäl dig via e-post till Fredrik Pettersson-Löfstedt. Deltagande är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller!

K2 i Lund
2022

augusti

16aug
30 minutes K2-research - Modifying bus departures

You can attend the seminar at K2 in Lund or in Teams.
The seminar will be held in English.

digital and at K2 in Lund
2022

september

6sep
30 minutes K2-research – Green innovations

Welcome to a K2 research seminar where Phil Flores from Lund University will present his paper Being innovative, fun, and green? Hedonic and environmental motivations in the use of green innovations.

Tuesday September 6 at 12.30-13.00

You can attend the seminar at K2 in Lund or in Teams.
The seminar will be held in English.

digital and at K2 in Lund
2022

september

26sep
Utbildning - Strategisk kollektivtrafikplanering

Strategisk kollektivtrafikplanering är en utbildning för dig som vill få en bred kunskapsbas inom hela kollektivtrafikområdet, antingen om du är nyanställd eller om du arbetat en längre tid men är nyfiken på andra delar av verksamheten än din egen. Under utbildningen får du lyssna till såväl forskare som personer från branschen för att få en helhetsbild av hur kollektivtrafiken organiseras, planeras och kan utvecklas.

Utbildningen pågår under två veckor, vecka 39 och vecka 42 2022.

Läs mer och anmäl dig till utbildningen.

Lund
2022

oktober

18-19okt
The Swedish Transportation Research Conference 2022

Welcome to the 11th Annual Swedish Transportation Research Conference at Lund University October 18-19.

The conference covers all traffic modes and all transport related questions. It welcomes contributions from all disciplines and areas covering analysis, understanding, planning and evaluation of the transportation system. 

For more information, please visit the conference web page.

Lund