Kalender

2023

februari

1feb
Kunskapslunch – Efterfrågestyrd kollektivtrafik: Hur, när och för vem?

Välkommen till K2:s Kunskapslunch där Åse Jevinger och Jan Persson från Malmö universitet samt Chunli Zhao från Lunds universitet presenterar ny forskning om hur efterfrågestyrd kollektivtrafik kan utformas och med vilka effekter.  Hur ser resenärer på anpassningsbara och efterfrågestyrda tjänster inom kollektivtrafiken och hur bör de utformas för att resenärerna ska välja den här transportformen? Vad har olika varianter av efterfrågestyrd kollektivtrafik för effekt på samåkning och trafikarbete?

Onsdagen den 1 februari kl 12.15-12.55
Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams

Läs mer om projektet Framtidens integrerade och adaptiva kollektivtrafik

Digitalt
2023

februari

8feb
Kunskapslunch - Socialt hållbar transportplanering: Kollektivtrafikens betydelse för socialt kapital

Välkommen till K2:s Kunskapslunch om socialt hållbar transportplanering då Christian Dymén och Olivia Dahlholm från Trivector kommer att berätta om kollektivtrafikens betydelse för socialt kapital i utsatta områden i form av tillit till andra människor och till samhället.

Onsdagen den 8 februari kl 12:15-12:55
Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams 

Christian och Olivia med kollegor har studerat hur det sociala kapitalet för boende på Rosengård i Malmö har påverkats av investeringen i högkvalitativ busstrafik i form av MalmöExpressen (busslinje 5) och av öppnande av Rosengårds station. Med hjälp av data från en omfattande enkätundersökning görs jämförelser med Lindängen/Fosie. Under kunskapslunchen får du höra om arbetet med att testa en modell för bedömning av transportinvesteringars påverkan på det sociala kapitalet, som tagits fram i K2-projektet Kollektivtrafik som investering i socialt kapital.

Digitalt
2023

februari

9feb
Webbinarium om Framtidens kollektiva mobilitet

Välkommen till ett webbinarium om förändrade former för organisation och finansiering i framtidens kollektiva mobilitet. Webbinariet är del två av en serie som under våren gör nedslag i de fem fokusområden som beskrivs i Rådslagets rapport Framtidens kollektiva mobilitet.

Torsdagen den 9 februari kl 09.00-11.00
Läs mer och anmäl dig här
Webbinariet arrangeras av K2 och Drive Sweden.

Under webbinariet kommer bland annat detta presenteras:

  • En rykande färsk K2-rapport på temat ansvarsfördelning och finansiering i svensk kollektivtrafik
  • Trafikverkets regeringsuppdrag inom kombinerad mobilitet, med information om en kommande rapport om organisering av digital infrastruktur
  • Hur man arbetar med nationell digital infrastruktur i Norge, av norska Entur

Bland deltagarna finns:

  • Sara Rhudin, SKR
  • John Hultén, K2
  • Daniel Rudmark, RISE
  • Andreas Tryti, Entur
  • med flera
Digitalt
2023

februari

14-16feb
Course: Sustainable Mobility and Land Use Solutions for Green and Livable Cities

This course examines how cities can become more green and livable places by reducing their dependence on the car. It is a globally-oriented course which will take participants on a broad tour of good and bad examples of urban environments around the world. It will emphasise many important positive changes that are occurring in urban environments worldwide. Overall, the course will show how cities in many different contexts are moving away from car-based planning and how it is possible to envision an end to automobile dependence. The course participants will have the opportunity to reflect on how they can learn from what is happening around the world and bring good ideas home.

The presenter of the course is Emeritus Professor Jeffrey Kenworthy, an internationally well-known researcher from Curtin University in Perth, Australia and Guest Professor at Frankfurt University of Applied Sciences connected to K2, who has 40 years of experience in sustainable transportation, public transport and urban planning.

Read more about the course and apply here.

Application deadline: Sunday, February 5.

K2, Bruksgatan 8, Lund
2023

mars

14mar
Kunskapsdag för politiker i nämnder som beslutar om kollektivtrafik

En ny mandatperiod har startat med nya förtroendevalda med ansvar för kollektivtrafik. K2 erbjuder tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner och Svensk Kollektivtrafik en kunskapsdag om kollektivtrafikens förutsättning och möjligheter.

Syftet med dagen är att ge ökad kunskap om kollektivtrafik och dess organisering samt att ge stöd i det politiska uppdraget att styra och leda kollektivtrafikens utveckling i regionen. Kunskapsdagen är upplagd som en utbildning med föreläsningspass. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor till de medverkande och nätverka med de övriga deltagarna.

Tisdagen den 14 mars kl 9.00-16.00

Läs mer och anmäl dig på SKR:s hemsida

Sista anmälningsdag 1 mars 2023.

Digitalt
2023

mars

15mar
Seminarium för politiker i nämnder som beslutar om kollektivtrafik

En ny mandatperiod har startat med nya förtroendevalda med ansvar för kollektivtrafik. K2 erbjuder tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner och Svensk Kollektivtrafik ett kunskapsseminarium om kollektivtrafikens förutsättning och möjligheter.

Seminariet är upplagt som en utbildning med föreläsningspass. Syftet är att ge övergripande kunskap om kollektivtrafik och dess organisering och på så sätt ge stöd i det politiska uppdraget att styra och leda kollektivtrafikens utveckling. Seminariet är en kortversion av den kunskapsdag som genomförs i Stockholm den 14 mars 2023.

Onsdagen den 15 mars kl 9.00-12.00

Läs mer och anmäl dig på SKR:s hemsida

Sista anmälningsdag 1 mars 2023.

Digitalt