Kapa topparna i kollektivtrafiken genom styrmedel på olika nivåer

Kapa topparna i kollektivtrafiken genom styrmedel på olika nivåer

Syftet med detta projekt är att undersöka förutsättningar för att förändra kollektivtrafikens resandeflöden och därmed trafikflöden generellt och i synnerhet under rusningstrafik. Forskningen kommer att fokusera på möjliga sätt att kapa peaken dels genom att undersöka hur individers beteende kan förändras genom nudging och om medvetandegraden gällande peaken ökar, dels genom att studera hur beslut på en strategisk nivå kan möjliggöra förändringar som kan leda till ett jämnare trafikflöde samt ökad kapacitet. I projektet kommer vi att analysera vad som krävs för att passagerare ska ändra sitt specifika beteende. Vidare, genom att skapa förutsättningar för ett samarbete på en högre nivå i organisationer kan vi få insikter om hur ökad kommunikation, t ex gällande starttider för skolor och arbetsplatser, kan bidra till minskad rusningstrafik och därigenom mindre trängsel och en bättre miljö. De framtagna insikterna kommer att kunna användas av beslutsfattare på skilda nivåer.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Linköping universitet, Lund universitet
Finansiär: 
Energimyndigheten
Budget: 
4 138 589 kr
Period: 
2021 till 2023