Kapade toppar i peak-trafik – en studie av kostnads- och miljöeffekter

Kapade toppar i peak-trafik – en studie av kostnads- och miljöeffekter

Forskningsprojektet handlar om optimering av vagn- och tjänsteplanering. Syftet är att skatta kostnads- och miljöeffekter genom förskjutningar i tidtabellen för minskat resursbehov i peak-perioder. Projektet har ett starkt inslag av samproduktion där bussoperatören Nobina deltar med egna resurser.

Projektledare: 
Helene Lidestam, K2 och VTI
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI, Nobina
Finansiär: 
K2
Budget: 
242 347 kr
Period: 
2016 till 2017

Publikationer kopplade till projektet

Kapa topparna! Peak-problematik utifrån ett kollektivtrafikperspektiv

Helene Lidestam, Stefan Jonsson. K2 Working Papers 2018:4. Lund 2018.