Kollektiva resor - utmaningar för socialt hållbar tillgänglighet

Malin Henriksson och Christina Lindkvist, redaktörer, Arkiv förlag november 2020

Det saknas idag kunskap om hur människor med olika bakgrund och förutsättningar använder kollektivtrafiken och vad resandet betyder i deras liv. Kan funktionshindrade nå tågets plattform på ett säkert sätt, ungdomar i förorten utan krångel ta sig till skola och fritidssysselsättningar, äldre känna sig säkra vid busshållplatsen, nyinflyttade navigera i en främmande trafikmiljö? Att alla medborgare skall ha tillgång till transporter anpassade efter behov är en grundläggande demokratisk tanke – men de som planerar och tar beslut om kollektivtrafiken är ofta okunniga om resenärernas vardagliga villkor, upplevelser och önskemål.

Den här antologin ger ökad kunskap om hur människor från olika sociala grupper och sammanhang reser med kollektiva transportmedel i Sverige. Vi undersöker resmönster, problem resenärerna stöter på när de reser och förväntningar de har på sitt resande. Boken ger många nya insikter som kan användas i planeringen för en socialt hållbar tillgänglighet i kollektivtrafiken.

I boken medverkar forskare från en rad olika ämnen som kulturgeografi, transportforskning, socialt arbete, etnologi och urbana studier. Redaktörer är Malin Henriksson, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut och Christina Lindkvist, forskare vid Malmö universitet, båda är knutna till K2.

Rapportkategori: 
Övrigt
Forskningsinriktning: