Kollektivtrafik och marknadsföring: Experimentella studier kring påverkan av multipla motiv

Kollektivtrafik och marknadsföring: Experimentella studier kring påverkan av multipla motiv

I detta projekt har vi undersökt dels hur kollektivtrafiken jobbar strategiskt med sin kommunikation och dels vilken typ av budskap som kan fungera på olika typer av resenärer för att få dem mer intresserade av att åka kollektivt. Projektet har utvecklat ett antal olika budskap inriktade på olika målbilder som sedan testas på olika resenärstyper i experimentella studier. Resultaten visar på att kollektivtrafikmyndigheterna har flera utmaningar relaterade till hur de jobbar strategiskt med sin kommunikation. Mer om det finns att läsa i K2-rapporten: Marknadsföring och varumärken i kollektivtrafiken: Rapport från en kvalitativ studie. Resultaten av den andra delen av projektet visar på att olika typer av kommunikation kring kollektivtrafik har olika effekter på hur kollektivtrafikvarumärket uppfattas till exempel rörande positiva och negativa budskap, samt budskap baserade på känslomässig, normativ och funktionell kommunikation. Mer om denna del finns att läsa i K2-rapporten : Olika annonsers effekt på potentiella resenärers attityder och intentioner Rapport från en experimentell studie samt i kommande vetenskapliga publikationer.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lunds universitet, Göteborgs universitet
Finansiär: 
K2, Göteborgs universitet
Budget: 
3 295 154 kr
Period: 
2018 till 2019

Publikationer kopplade till projektet

The role of consumer innovativeness and green perceptions on green innovation use: The case of shared e-bikes and e-scooters

Phil Flores, Johan Jansson, Journal of Consumer Behaviour, May 2021

Olika annonsers effekt på potentiella resenärers attityder och intentioner

Johan Jansson och Jonas Nilsson, K2 Working paper 2020:10

Marknadsföring och varumärken i kollektivtrafiken

Johan Jansson, Jonas Nilsson och Ulf Elg, K2 Working paper 2020:9, maj 2020