Kollektivtrafik och marknadsföring: Experimentella studier kring påverkan av multipla motiv

Kollektivtrafik och marknadsföring: Experimentella studier kring påverkan av multipla motiv

De alltmer marknads- och kundorienterade kollektivtrafikföretagen marknadsför sig idag med en mängd budskap i en växande flora av kanaler såsom direktutskick, hemsidor och appar. Denna kommunikation och marknadsföring är en del av den påverkan som resenären utsätts för då färdmedelssätt väljs för olika resor. I detta projekt undersöks dels hur kollektivtrafiken jobbar strategiskt med sin kommunikation och dels vilken typ av budskap som kan fungera på olika typer av resenärer för att få dem mer intresserade av att åka kollektivt. Projektet kommer således att utveckla ett antal olika budskap inriktade på olika målbilder som sedan testas på olika resenärstyper i experimentella studier. Både budskap kring vardagsresande och semesterresande fokuseras. Resultaten kommer att leda till en bättre förståelse för hur olika typer av kommunikation kan användas av kollektivtrafikaktörer för att nå olika målgrupper. Huvudmålet med projektet är att understödja huvudmålgruppens (kollektivtrafik-företagen) arbete med att förbättra sin kommunikation kring mer miljövänligt resande. Projektet har även som delmål att bidra till vidareutvecklingen av en teori kring multipla motiv som diskuteras flitigt i forskningen kring miljövänliga beteenden. Därmed är även andra forskare en viktig målgrupp; både de som sysslar med kollektivtrafik, men även forskare som intresserar sig för kommunikation och hållbarhet generellt.

Projektledare: 
Parter: 
Lunds universitet, Göteborgs universitet
Finansiär: 
K2, Göteborgs universitet
Budget: 
3 295 154 kr
Period: 
2018 till 2019

Publikationer kopplade till projektet

Olika annonsers effekt på potentiella resenärers attityder och intentioner

Johan Jansson och Jonas Nilsson, K2 Working paper 2020:10

Marknadsföring och varumärken i kollektivtrafiken

Johan Jansson, Jonas Nilsson och Ulf Elg, K2 Working paper 2020:9, maj 2020