Kollektivtrafik som investering i socialt kapital

Kollektivtrafik som investering i socialt kapital

Projektet syftar till att översätta och operationalisera den forskning som finns om bedömningar av sociala effekter av kollektivtrafikåtgärder till en modell som är anpassad till praktisk transportplanering.

Projektledare: 
Christina Scholtén, MAU
Finansiär: 
K2
Budget: 
350 000 kr
Period: 
2019

Publikationer kopplade till projektet

Kollektivtrafik som investering i socialt kapital

Christian Dymén, Hanna Wennberg, Malin Mårtensson och Christina Lindkvist, K2 Outreach 2020:6, juni 2020