Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling

Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling

Syftet med projektet är att studera vilka mål som finns vid satsningar på kollektivtrafik - vilka är kollektivtrafikens bidrag till samhällsutvecklingen? Även vilka beslutsstöd som finns ska kartläggas för att kunna studera åtgärderas effekter och vilka beslutsstöd som finns. Slutligen ska beslutstöd testas. I denna fas identifieras två exempel på genomförda kollektivtrafikinvesteringar i syfte att identifiera och jämföra erfarenheter av projekt och utvärderingsmetoder. Testen förväntas utmynna i förslag till riktlinjer för hur svårmätbara mål kan värderas och integreras i existerande analysmetoder. 

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Malmö Universitet
Finansiär: 
K2
Budget: 
5 797 000 kr
Period: 
2015 till 2018

Publikationer kopplade till projektet

The Role of Public Transport in Society—A Case Study of General Policy Documents in Sweden

Vanessa Stjernborg, Ola Mattisson. Sustainability, Vol. 8, 2016

Evaluation of public transport: regional policies and planning practices in Sweden

Erik Johansson, Lena Winslott Hiselius, Till Koglin, Anders Wretstrand. Urban, Planning and Transport Research, Vol. 5, 2017

Digitaliseringens möjligheter för ökat medborgardeltagande i planeringen

Vanessa Stjernborg K2 Outreach 2019:1

Kollektivtrafik i Malmö - Målbilder och stadsutveckling

Karin Grundström. K2 Research 2018:4

Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling

Vanessa Stjernborg & Desirée Nilsson. K2 Research 2018:2. Lund 2018.

Planering och utredning av kollektivtrafikinvesteringar

Erik Johansson, Anna Anund. K2 Working Papers 2018:3. Lund 2017.

Effekter av tågtrafik i Västra Götaland

Désirée Nilsson, Helena Bohman, K2 Research 2017:9, Lund 2017.

Kollektivtrafikens roll för lokalsamhället

Vanessa Stjernborg, Ola Mattisson. K2 Working Papers 2016:13. Lund 2016.

Kollektivtrafikens samhällseffekter

Erik Johansson, Lena Hiselius, Anders Wrestrand. K2 Outreach 2016:9. Lund 2016-