Kombinerad mobilitet för hållbara tjänsteresor

Kombinerad mobilitet för hållbara tjänsteresor

Projektet syftar till att uppnå ett mer långsiktigt hållbart tjänsteresande genom att demonstrera och utvärdera en ny tjänst för kombinerad mobilitet för tjänsteresor.

Projektledare: 
Sonja Forward, K2 och VTI
Parter: 
VTI, Lunds universitet, Samtrafiken
Finansiär: 
Vinnova
Budget: 
4 763 916 kr
Period: 
2016 till 2018