KomILand 2.0

KomILand 2.0

Projektet ska testa det koncept för kombinerad mobilitet i landsbygd som tagits fram i förstudien KOMILAND samt följaprocessen med forskning. Projektet ska erbjuda flera mobilitetstjänster som kombineras på ett antal olika orter/landsbygder i Västra Götaland samt skapa den struktur som behövs för att detta ska kunna utföras. Projektet utförs i två faser. Under fas 1 ska följande ske: identifiera platser där konceptet ska genomföras, besluta vilka mobilitetstjänster som ska införas, engagera de aktörer som identifierades i förstudien, förbereda upphandling av tekniskplattform och övrigt som behövs för att rigga genomförandet av fas 2. Under fas 2 testas konceptet på två platser i Skaraborg, eller fler om budget tillåter. Forskare utvärderar processen. Om konceptet för kombinerad mobilitet på landsbygd skulle visa sig fungera väl kan erfarenheterna spridas nationellt och internationellt och leda till positiva effekter för mobilitetsinnovationer på landsbygder.

Läs mer här. 

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, RISE, Samtrafiken, Västtrafik, IVL
Finansiär: 
Vinnova
Budget: 
6 430 641 kr
Period: 
2018 till 2020