Kommunikation av kollektivt resande i den digitala tidsåldern: Påverkan av digitalisering på olika resenärgruppers attityder, resbeteenden, och nöjdhet

Kommunikation av kollektivt resande i den digitala tidsåldern: Påverkan av digitalisering på olika resenärgruppers attityder, resbeteenden, och nöjdhet

Attityder och resande påverkas idag av uppvaknandet i klimatfrågan, växande städer/urbanisering och snabb utveckling inom elektrifiering och digitalisering (appar, betalningslösningar, informationstjänster, osv). Resenärer väljer mellan ett växande antal mobilitetslösningar: kollektivtrafik, bilpooler/delning, hyrcyklar, elsparkcyklar, osv. Flera av dessa tjänster kommuniceras och uppfattas av många som mer miljöanpassade – kollektivtrafikföretagen är inte längre ensamma om att erbjuda ”miljövänligt” resande för en allt mer miljömedveten allmänhet. I detta projekt utvecklas användbar kunskap kring hur kollektivtrafikföretagen hanterar digitaliseringsutmaningarna och den nya konkurrensen samt hur utvecklingen påverkar olika typer av resenärers attityder, nöjdhet och beteenden. Hur kan kollektivtrafikföretagen använda digitalisering och kommunikation till sin fördel för att skapa nöjdare kunder och därmed ökat kollektivt och miljöanpassat resande? Vi utgår från miljökommunikations och kundnöjdhetforskning för att undersöka (a) vilka problem/möjligheter kollektivtrafikföretagen ser med digitalisering och kommunikation i relation till hur värdet av deras tjänster upplevs, (b) hur olika resenärsgruppers upplevda attityder, nöjdhet och resbeteenden förändras i takt med digitaliseringen, och, (c) hur nya digitala tjänster kan kommuniceras så att de både underlättar för resenärer och ökar nöjdheten. I den första kvalitativa delen av projektet studeras kollektivtrafikaktörernas digitaliserings- och kommunikationsarbete och i den andra, kvantitativa/experimentella, delen står huvudsakligen olika resenärsgruppers attityder och nöjdhet i fokus.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lunds universitet, Göteborgs universitet
Finansiär: 
K2, Göteborgs universitet
Budget: 
5 184 452 kr
Period: 
2020 till 2022