Konsekvenser av avgiftsfri kollektivtrafik

Konsekvenser av avgiftsfri kollektivtrafik

Djupgående översikt i den vetenskapliga litteraturen och genom denna lyfta fram cirka städer/regioner som i någon form har infört avgiftsfri kollektivtrafik. 

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI
Finansiär: 
Svensk Kollektivtrafik Service AB
Budget: 
150 000 kr
Period: 
2019 till 2020

Publikationer kopplade till projektet

Avgiftsfri kollektivtrafik för alla

Jens Alm och John Hultén, K2 Working paper 2020:2, februari 2020